סדר יום

7:30-8:00- קבלת הילדים – משחקים שקטים במרחב + שולחן ציור וצביעה.

8:00- 8:30- מפגש בוקר  (מליאה: גן/כיתה א')

8:30-9:30- פעילות בקבוצות: (איתי, לידי, במרחב)

חצי גן/כיתה במפגש עם המורה/גננת בהתאם למטרות ולתוכנית הלימודים (החצי שנשאר מחולק אף הוא לקבוצות. הקבוצות הן בהתאם למטרות- לעיתים הטרוגניות ולעיתים הומוגניות). חצי גן במרחב בפעילויות מתוכננות.

חצי כיתה א'- בפעילויות ובנוסף בפעילויות במרחב (יחד עם ילדי גן).

9:30-9:50- ארגון וסידור הבית +ארוחת בוקר

9:50-10:15 הפסקה בחצר המשותפת(ילדי א' נכנסים בסיום הפסקה בשעה  10:15. ילדי גן נמצאים בחצר כ- עשר דקות יותר).

10:15-11:45 רוטציה לפעילות בוקר: מפגש גן/כיתה עם המחנכת.

הילדים שהיו במפגש עם המורה/גננת יוצאים למרחב ולהפך.

11:45-12:00 הפסקה שנייה.

ילדי א' נכנסים בתום ההפסקה למפגש עם המחנכת/מורה מקצועית והמשך היום ע"פ התוכנית.

ילדי גן נשארים בהפסקה עד  השעה 12:45.

12:45 – סיום יום הלימודים לילדי א'.

12:45-13:00 ארגון הגן והחצר.

13:00-13:30 משחקים שקטים

13:30-14:00 מפגש סוף יום

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות