טיולים באופק

מועדי טיולים שנת תשע''ז

תכנית להכרת הארץ ואהבת המולדת

בי"ס "אופק"

 

 

המטרה: להעמיק בקרב התלמידים את הכרת הארץ ואהבתה ולטפח אחריות לארץ-ישראל ולמדינת ישראל, מתוך תחושת השייכות ומחוייבות.

 

עקרונות: שילוב תכנית סיורים בהוויה החינוכית של ביה"ס בארבעה עוגנים:

 

תכנית רב שנתית – תפותח תוך שיתוף צוות חינוכי בביה"ס.

 

מקצוע הסיור – כל סיור יהווה מרכיב למידה של מקצוע מסוים כחלק בלתי נפרד ממנו.

 

מקצוע העשרה – בכל סיור ישולב לפחות נושא אחד מתוך מקצועות הלימוד.

 

הסיור, שיאו של תהליך חינוכי – התהליך יכלול הכנה וסיכום לסיור בהשתתפות פעילה של המורים, התלמידים וההורים.

הטיולים מהווים חלק בלתי נפרד מהמערך הלימודי חינוכי של בית ספרנו ומשלבים נושאים לימודיים הנגזרים מתכניות הלימודים, במטרה ליצור בקרב הלומד מחויבות, אחריות ואהבת המולדת.

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות