תוכנית הלימודים באופק

תוכניות הלימודים בית ספר אופק

(יש לגלול למטה כדי להגיע לשכבת הגיל הרצויה)

חטיבה צעירה – גן

ברוכים הבאים  לחטיבה הצעירה "אופק" שנה"ל תשע"ח

תכניות הלימודים השנתיות בגנים נבנו  על פי תכניות הלימודים ויעדי משרד החינוך בתחומי הדעת השונים,  ובהלימה לחזון הבית ספרי ויעדי החטיבה הצעירה.
נקודת המוצא שלנו- הלמידה בגן באה לידי ביטוי בכל מקום ובכל עת. הילדים לומדים מתוך התנסות חופשית והתנסות מכוונת. הלמידה בגן מתבצעת בדרכים מגוונות מאד, מבחינת סוגי הפעילות – משחק חופשי- פינת בובות וקוביות, התנסות בחומרים- דבק, גואש פעילות דידקטית מודרכת מסגרת לימוד, וכמובן חצר הגן.
בגיל הרך מהווה המשחק כלי עיקרי ללמידה. באמצעות המשחק הילד מתוודע לתכנים, רוכש מיומנויות, לומד להתבונן ולעקוב אחר תופעות, לשער השערות ולחקור.

פירוט התכנים הנלמדים בתחומי הדעת השונים:
חינוך לשוני – עברית
בהתאם לתוכנית הלימודים: "תשתית לקראת קריאה וכתיבה". מטרת התוכנית היא קידום האוריינות הלשונית המוקדמת של ילדי הגן, תוך הדגשת הרכיבים אשר סוללים את הדרך לרכישת מיומנויות  קריאה וכתיבה.
פיתוח האוריינות המוקדמת כוללת שלושה תחומים עיקריים:

1. מיומנויות אלף- ביתיות וראשית כתיבה וקריאה – הנושאים הנלמדים בתחום זה הם:
מודעות פונולוגית- חריזת מילים, פירוק מילים, מיזוג צלילים למילים, זיהוי צליל פותח וסוגר   של מילה. ידע על אותיות – הכרת חלק מהאותיות בשמן, הכרת הקשר בין האות לשמה, הכרת רצף האותיות, הכרת הקשר בין צורת אות לצליל שהיא מייצגת.
כתיבה – כתיבת השם הפרטי ושמות אחדים נוספים בכתיב תקני, שילוב כתיבה ילדית במשחק ובפעולות בחיי היום יום, כתיבת מילים בכתב פונטי חלקי.
קריאת מילים – זיהוי שמות כתובים של חלק מילדי הגן, זיהוי מילים נפוצות בגן, זיהוי  מילים חוזרות בספר.

2. כשירות לשונית- הנושאים הנלמדים בתחום זה הם:
מילון- הרחבת אוצר המילים הכולל: שמות, פעלים ותארים, מיון פריטים, הכרת שמות קטגוריות.
מורפולוגיה- ביסוס השליטה בפעלים.
תחביר- שימוש במשפטים כוללים, מורכבים, הכרת מילות יחס ומילים המציינות זמן.
תקשורת בינאישית ושיח רציף- יתארו מאורעות שחוו, ישחזרו סיפורים מתוך ספרים וסרטים, יזמו שיחה עם בני גילם ומבוגרים כדי לשתף בחוויות, מחשבות ותוכניות.

3. מכוונות לספר – הנושאים הנלמדים בתחום זה הם:
הנאה מקריאה והנעה לקריאה – זיהוי מגוון ספרים וסופרים בשמותיהם, הבחנה בין ספרים שונים על  פי קריטריונים שונים או סוגות, יוזמה לקריאה חוזרת של ספרים.
הבנת הטקסט ולשון הספר- גילוי הבנה של עלילת  הסיפור , הבנת מסרים בשירים וסיפורים, שיחזור עלילה של סיפור תוך עלעול בספר או בלעדיו, חיבור סיפורים המבוססים על ספרים מוכרים ,על דמיון ועל חיי היום יום. התמצאות בספר ובמוסכמות הכתב – זיהוי חלקיו השונים של הספר, ידיעת כיוון הקריאה.
ספר ושיר החודש – מסייעים להשגת המטרות ובזכותם הילדים נחשפים לספרים ושירים רבים במהלך השנה בתקווה להנחיל בהם את האהבה לקריאת ספרים והכרת שירי א"י.

המתמטיקה בגן הילדים:
גן הילדים מהווה מסגרת למידה חשובה עבור הילד. הלמידה בגן נעשית בעיקר באופן חווייתי באמצעות שירים וסיפורים, במשחק לסוגיו בתוך הגן ומחוצה לו ותוך עבודה במסגרות שונות.  בגיל הגן הילד לומד מושגים מתמטיים שונים, מפתח חשיבה מתמטית ורוכש הרגלי עבודה בתחום זה. העיסוק במתמטיקה מפתח אצל הילד  הן מיומנויות מתמטיות שונות כמו: יכולת ספירה ומניה, יכולת הוספה של כמות לכמות נתונה, יכולת זיהוי צורות וגופים והן יכולות חשיבה כמו: השוואה, מיון  ויכולת הצדקה.
התוכנית מתמקדת בשלושה נושאים עיקריים:
1. מושג המספר : ספירה ומניה, אומדן, זיהוי וייצוג של כמויות, מספרים ופעולות.
2. תחושה מרחבית וגיאומטריה : צורות , גופים ,פריסות וסימטריה .
3. מושגים כמותיים בחיי היום יום : יחסי גודל, מדידות, אומדן, זמן, כסף ואיסוף וייצוג נתונים.

התחום הרגשי והחברתי:
בגן נעסוק  בתכנית "דוסו".
תכנית זו מורכבת ממודל החושף את הילדים לכישורים חברתיים, לכישורי שיח, לפתרון בעיות שכל אלה הם חלק ממאפייני האינטליגנציה הרגשית.

סיפורי התורה:
החוויות הראשונות של הילד במפגש עם סיפורי התורה הן מקום לפיתוח הזדהות עם מעשי האבות.

הילדים יחשפו לסיפורי ספר בראשית בדרך חווייתית.
תרבות יהודית ישראלית:
במהלך השנה יכירו הילדים את הספור ההיסטורי, הסמלים והמנהגים של החגים. המטרה היא לקרב את הילדים
למסורת ישראל. בכל חג נדגיש את הערכים הקשורים בו. הלמידה תעשה בדרך חווייתית באמצעות  סיפורים, שירים, תנועה ומוסיקה.

מדע וטכנולוגיה בגן:
ילדים מתעניינים בהתנהגותם של בעלי חיים,  בתופעות טבע ובטכנולוגיה. מתפעמים ממראה הקשת בענן ועוקבים בסקרנות אחרי מים המחלחלים בחול. חשוב לעודד התעניינות טבעית זאת של הילדים.
הנושאים הנלמדים:
יצורים חיים: הכרת בעלי חיים בסביבתם הקרובה והכרת המאפיינים של בעלי חיים אלו.
צמחים: הכרת צמחים בסביבתם הקרובה והכרת המאפיינים של צמחים אלו.
גרמי השמיים ומזג האוויר: הבנת תופעות הקשורות בירח ובשמש, הכרת תופעות הקשורות במזג האוויר כגון: טמפרטורה, משקעים, רוחות ועננים מסוגים שונים.
הבנת הקשר בין שינויים במזג האוויר לשינויים החלים בסביבה.
הלמידה מתקיימת תוך שילוב הנושאים הנלמדים בגן.

חינוך לבריאות:   תזונה בריאה והיגיינה, חינוך חברתי –דוסו וחינוך גופני.
הנושא השנתי: "למידה משמעותית"
למידה משמעותית היא תהליך אישי של הבניית ידע שבמהלכו הלומד מעורר שאלות, מאתר מקורות מידע, מעבד מידע ויוצר ידע חדש הרלוונטי לו בהקשר של יחסי גומלין. למידה משמעותית מערבת היבטים מגוונים של התנסויות שכליות, רגשיות, חברתיות, ערכיות, גופניות ,יצירתיות ואחרות. למידה זו מאפשרת מיצוי פוטנציאל אישי ומצוינות, חווית צמיחה והעמקה בנושאים המעניינים את הלומדים ונותנים מענה לצורכיהם. למידה משמעותית מתרחשת אצל הלומד והמלמד בתוך יחסי גומלין עם הסביבה והיא מתקיימת במרחבים שונים: גן, ביה"ס ומחוצה להם, פינת משחקים, כיתה, חצר, ספרייה, בית, משפחה ועוד…

פעילויות בית ספריות:

טיולים שנתי: כל שכבה יוצאת לטיול המתאם לתכנית הלימודים ועונה על מטרות ערכיות מהכרת הארץ ואהבתה, טיפוח תחושת שייכות, מחויבות ואחריות לנוף, לטבע, לאדם, לחברה ולמדינת ישראל.

ילדי החטיבה הצעירה – גנים וכיתות א' יצאו ב – 23/4/2018 לאתר "מאחורי הדבש"-כפר חב"ד. במסגרת הטיול יודגשו הנושאים הבאים: הסביבה בה אנו חיים -חי, צומח, תהליכים בטבע.

תכנית לימודים נוספת – תל"ן

מטרת התל"ן לתת מענה מעבר לתכנית הלימודים הקיימת. התל"ן הבית ספרי נותן מענה ומפתח תחומים החשובים להתפתחות הילדים. התל"ן המרכזי – חינוך סביבתי, הינו חלק מהתפיסה הערכית והייחודיות של בית הספר, המקדם אורח חיים בריא.

במסגרת הגנים הילדים מקבלים תל"ן ריתמוסיקה פעמיים בשבוע, חצי שעה כל מפגש.

במסגרת כיתות א' – ה' הילדים מקבלים תל"ן בנושא קיימות, בדגש על ערכי הסביבה.

בכיתה ו' – הילדים מקבלים תל"ן דמיון מדרך ושיאצו.

מיזם "עיניים בדרכים" – בואו ניצור סביבה בטיחותית בכניסה לבית ספרנו !

בסוף שנה"ל תשס"ט אישרה הנהגת ההורים המוסדית את הפעלתו של מיזם "עיניים בדרכים", המתמקד בהתנהגויות בטיחותיות המתרחשות בקרבת ביה"ס. מהות המיזם:

א. איתור בעיות תשתית באזורים בהם מבוצעת העלאה והורדה של התלמידים ומתן פתרונות מעשיים וזולים ליישום, תוך מעורבות מלאה של הרשות המקומית, משרד החינוך, הנהלת ביה"ס, ההורים והתלמידים.

ב. גיוס הורים מתנדבים לבושי אפודים, שינחו כל בוקר העלאה והורדת תלמידים על פי החוק והנהלים.

ג. חינוך והסברה לבעלי רכבים ולתלמידים אשר יתבקשו לנהוג על פי החוק והנהלים.

במסגרת מיזם זה, הורים מתנדבים עומדים באזורי העלאת והורדת תלמידים ומסייעים ביצירת סביבה בטוחה. התלמידים והצוות דנים בהתנהגויות המצופות מהם בכניסה לביה"ס ומתבקשים לגלות אחריות אישית, מעורבות ומנהיגות חברתית.

בברכת שנת לימודים מהנה ופורייה,

עירית ניסים – רכזת החטיבה
וצוות הגננות: נירה אבאדי גרינברג ומיכל משיח

כיתות א'

ברוכים הבאים לחטיבה הצעירה "אופק"

שלום כיתה א' – שנה"ל תשע"ח

תכניות הלימודים השנתיות בשכבה א' נבנו  על פי תכניות הלימודים ויעדי משרד החינוך בתחומי הדעת השונים ובהלימה לחזון הבית ספרי ויעדי החטיבה הצעירה.

 חינוך לשוני – עברית

הקניית הקריאה:

מיומנות הקריאה היא אחת המיומנויות החשובות ביותר שמקנה בית הספר. הצלחתם של ילדים ברכישת הקריאה קובעת במידה רבה את עתידם לא רק בבית הספר אלא גם מחוצה לו. קריאה רהוטה ושוטפת היא תנאי הכרחי ללמידה, ובלעדיה קשה מאוד להרחיב את עולם הדעת, הרגש והחוויה של התלמיד הצעיר.

תהליך רכישת הקריאה בבית ספר "אופק" מתקיים באמצעות שיטת הקריאה- "קוראים ולומדים בהנאה" / אילנה לוגסי

זוהי תוכנית להקניית הקריאה בשיטה הפונטית. הלמידה הינה בקצב אישי ומותאמת להתקדמות כל ילד.

הלמידה מתבצעת בהדרגה ובצורה מובנית ועקבית: עיצורים, יחידות פונטיות ותנועות, המצטרפות ביחד למילים.

במהלך השנה נעסוק ב :

            הכרת האותיות וצליליהן.

            פענוח עיצורים, תנועות וצלילים.

            הכרת הניקוד.

            פיתוח מיומנות הקריאה בפיענוח מילים ללא ניחוש.

            הבנת הנקרא במשפטים הנלמדים.

            עידוד כתיבה נכונה והעשרה לשונית.

שילוב המחשב– תלמידי כיתות א' ירכשו מיומנויות מחשב בסיסיות ויתנסו בפעילויות בתחום החינוך הלשוני.

 מתמטיקה

בכיתות א' אנו עובדים עם תוכנית "ה.ש.ב.ח.ה." זוהי שיטת לימוד במתמטיקה המיועדת לתלמידי בית הספר היסודי וחטיבת הביניים.

דרכי העבודה בחוברות אלה מסייעות ל:

פיתוח חשיבה מתמטית של כל התלמידים.

פיתוח מיומנויות של למידה שיתופית.

פיתוח יכולת עבודה עצמאית של התלמידים

תכנית הלימודים במתמטיקה כוללת את הנושאים הבאים:

א. המספרים הטבעיים בתחום ה-100  – הכרת המספרים 1-20, הכרת ערכי האותיות א עד י, הכרת המספר אפס, מנייה עד 50, ספירה עד 100, סימני השוויון והאי-שוויון, ישר המספרים, הכרת המספרים בתחום ה- 100,  מספרים זוגיים ואי זוגיים.

ב. פעולות החשבון – חיבור וחיסור עד 10, חיבור וחיסור בעשרת השנייה, חיבור וחיסור בעשרות שלמות, חיבור וחיסור עד 20 או יותר, שאלות  מילוליות בחיבור וחיסור, כפל וחילוק עד 20.

ג. מדידות וגיאומטריה מדידות(אורך וזמן), צורות גאומטריות (הכרת מצולעים, בדיקה של מרובעים שונים וזיהוי מלבן וריבוע), הזזה ושיקוף.

 מדעים: הילדים יבחינו בין מדע ובין טכנולוגיה. ילמדו על החושים ויתנסו בפעילויות המדגישות כל אחד מן החושים. יתבוננו על הסביבה הקרובה ויעקבו אחר השינויים בין 4 עונות השנה. הלימוד נעשה ע"י ניסויים ותצפיות בחצר בית הספר.

 חינוך לבריאות: במסגרת שיעורים אלו ילמדו הילדים כי אורח חיים בריא משלב: תזונה נכונה ,פעילות גופנית ושמירה על הגיינה. הילדים יכירו את פירמידת המזון ויתנסו בהרכבת ארוחה מזינה.

הנושא השנתי: "למידה משמעותית" :למידה משמעותית היא תהליך אישי של הבניית ידע שבמהלכו הלומד מעורר שאלות, מאתר מקורות מידע, מעבד מידע ויוצר ידע חדש הרלוונטי לו בהקשר של יחסי גומלין. למידה משמעותית מערבת היבטים מגוונים של התנסויות שכליות, רגשיות, חברתיות, ערכיות, גופניות ,יצירתיות ואחרות. למידה זו מאפשרת מיצוי פוטנציאל אישי ומצויינות, חווית צמיחה והעמקה בנושאים המעניינים את הלומדים ונותנים מענה לצורכיהם. למידה משמעותית מתרחשת אצל הלומד והמלמד בתוך יחסי גומלין עם הסביבה והיא מתקיימת במרחבים שונים: גן, ביה"ס ומחוצה להם, פינת משחקים, כיתה, חצר, ספרייה, בית, משפחה ועוד…

 כישורי חיים ומפתח הל"ב:

בית-הספר כמסגרת חינוכית, הוא בעל תפקיד חשוב בהבניית חברה ערכית שחבריה מגלים סולידאריות, כבוד, נתינה  ומעורבות חברתית. אנו עוסקים במהלך כל השנה בשתי תוכניות לפיתוח מיומנויות אלה:" מפתח הל"ב " וכישורי חיים. תכנית "מפתח הל"ב" מתמקדת בטיפוח ערכים ומיומנויות חברתיות.                                                                                                                              מטרות התוכנית:

 1. טיפוח ערכים וביטויי התנהגות הנגזרים מהם.
 2. טיפוח מערכות יחסים בין הפרט לקבוצה.
 3. הבניית מסגרות, כללים ונהלים ללמידה ולהתנסות חברתית – ערכית.
 4. עידוד שיח חברתי – ערכי בסוגיות אקטואליות מחיי הכיתה, בית הספר, הקהילה והחברה.

התכנית  כישורי חיים תעסוק בהכרת ה"עצמי", הבנת ה"זולת", ופתרון בעיות.                                                                             הכרת ה"עצמי"- תוך התייחסות להיבטים רגשיים, קוגניטיביים והתנהגותיים והקשר ביניהם.                                                       הכרת ה"זולת"- הכרת השונות והייחודיות של החברים בכתה.                                                                                            התכנית נשענת על תפיסת הפסיכולוגיה החיובית: סיוע לתלמיד בפיתוח כישורים ומיומנויות להתמודדות במצבי חיים שונים וחיזוק כוחותיו. התכנית מסתייעת באמצעים  שונים כמו :הקשבה, פיתוח שיח ותקשורת, משחק ואמנות.

 מוסיקה

במסגרת שיעורי המוסיקה הילדים יטיילו טיול וירטואלי על מפת ארץ ישראל דרך שיריה לכבוד יום הולדת 70 למדינה, ילמדו על וולפגנג אמדאוס מוצרט דרך סיפור חייו, נגינה של תזמורים מתאימים ליצירותיו בעזרת כלי הקשה דידקטיים ותנועה מתאימה ליצירותיו גם כן. כמו כן הילדים ילמדו שירים הקושרים אותנו כעם וכחברה ושירים המתאימים לחגי השנה ולעונותיה.

זהירות בדרכים

במסגרת השיעורים ילמדו התלמידים את התכנית "ללמוד תנועה" המיועדת לפתח את יכולתם התנועתית והרגשית בהקשר של מצבי הדרך ותקשורת עם משתמשי הדרך הנוספים הנקרים בדרכם. המטרה- חינוך לתרבות של התנהגות בטיחותית כאורח חיים והקניית ערכים של שיתוף פעולה והתחשבות בזולת. 

תורה

לקראת חג השבועות, חג  מתן תורה, נתחיל לעסוק במוכנות לקראת תורה. במסגרת שיעורי המוכנות לתורה נכיר מושגים הקשורים לספר התורה (חומש, פרשה, פרק, פסוק, ארון קודש, בית כנסת ועוד) בנוסף לכך, נבקר בשמורת נאות קדומים וניפגש עם סופר סת"ם. את ספר התורה יקבלו הילדים במהלך טקס חגיגי שיתקיים בביה"ס, לאחר שנבקר בבית הכנסת "תיתורה"  בשכונת מליבו וניפגש עם רב בית הכנסת. לאחר קבלת ספר התורה נלמד בספר בראשית על בריאת העולם.

 תרבות יהודית ישראלית :לימודי מורשת, חגים ומסורת  יערכו באופן חוויתי תוך מתן דגש על הרחבת הידע של הילדים בתחום המורשת היהודית והקניית ערכים. הילדים יכירו את לוח השנה היהודי, חגים ומנהגים. הילדים יכירו את סמלי המדינה: דגל, סמל והימנון.

פעילויות בית ספריות: פעילות העשרה מסובסדת במסגרת המקצוע תרבות יהודית ישראלית עם בינ"ה – בית היוצר לנשמת האומה (חיים נחמן ביאליק). בינה הוקמה בראשית שנת 1996, כמה חודשים אחרי רצח רבין, כיוזמה של אנשי רוח וחינוך בתנועה הקיבוצית ומחוצה לה מתוך כוונה לעשות מעשה של חיבור ותיקון. חיבור החברה הישראלית החילונית למקורות התרבות היהודית, בדגש על עבודה עם צעירים. תיקון האדם, תיקון החברה ותיקון העולם בדרך של צמצום פערים, עשייה חברתית וחתירה לצדק חברתי – ברוח היהדות והמעשה הציוני בראשיתו. בינה פועלת במסגרת “מרחבים” חברה לתועלת הציבור מיסודה של התנועה הקיבוצית, ובתמיכת קרן פוזן.                                                                                                                                                                                            צוות בית הספר בחר עבור כיתות א' שתי פעילויות מתוך הרפרטואר של בינ"ה:

סדר ט"ו בשבט מוסיקלי וקבלת ספר תורה בשירה.

טיולים שנתיים

כל שכבה יוצאת לטיול המתאם לתכנית הלימודים ועונה על מטרות ערכיות מהכרת הארץ ואהבתה, טיפוח תחושת שייכות, מחויבות ואחריות לנוף, לטבע, לאדם, לחברה ולמדינת ישראל.

שכבהתאריךמקום הטיולנושאים לימודיים
 

חט"צ

 

 

23/4/2018

"מאחורי הדבש"-כפר חב"דהסביבה בה אנו חיים -חי, צומח, תהליכים בטבע.

 

 

ב'

 

 

8/1/2018

מקורות הירקוןבתי גידול טבעיים ומלאכותיים

השפעת האדם על תהליכים בטבע.

 

ג'

 

 

7/5/2018

נחל מערה, מערת התאומים ומערת הנטיפיםמבנה הצמח ושימושיו, מחזוריות, תהליכים בטבע.
 

ד'

 

 

12/2/2018

מכון איילון, נחל שורק וחוף פלמחיםהתיישבות,

שימור מול פיתוח, ים ומקורות מים.

 

ה'

 

 

6/11/2017

המושבה זכרון יעקב, בית אהרונסון, מחנה המעפילים ועתליתתהליכי פיתוח בידי האדם והטבע. סיפורי החלוציות בא"י.
ה'

 

 

 

5/03/2018ירושלים- מסע לעברה של ירושליםירושלים ‑ עבר והווה כבירה.
 

ו'

 

25-26/9/17טיול סובב כנרתיהדות ונצרות בעבר


תכנית לימודים נוספת – תל"ן

מטרת התל"ן לתת מענה מעבר לתכנית הלימודים הקיימת. התל"ן הבית ספרי נותן מענה ומפתח תחומים החשובים להתפתחות הילדים. התל"ן המרכזי – חינוך סביבתי, הינו חלק מהתפיסה הערכית והייחודיות של בית הספר, המקדם אורח חיים בריא.

במסגרת הגנים הילדים מקבלים תל"ן ריתמוסיקה פעמיים בשבוע, חצי שעה כל מפגש.

במסגרת כיתות א' – ה' הילדים מקבלים תל"ן בנושא קיימות, בדגש על ערכי הסביבה.

בכיתה ו' – הילדים מקבלים תל"ן דמיון מדרך ושיאצו.

מיזם "עיניים בדרכים" – בואו ניצור סביבה בטיחותית בכניסה לבית ספרנו !

בסוף שנה"ל תשס"ט אישרה הנהגת ההורים המוסדית את הפעלתו של מיזם "עיניים בדרכים", המתמקד בהתנהגויות בטיחותיות המתרחשות בקרבת ביה"ס. מהות המיזם:                                                                     

א. איתור בעיות תשתית באזורים בהם מבוצעת העלאה והורדה של התלמידים ומתן פתרונות מעשיים וזולים ליישום, תוך מעורבות מלאה של הרשות המקומית, משרד החינוך, הנהלת ביה"ס, ההורים והתלמידים.

ב. גיוס הורים מתנדבים לבושי אפודים, שינחו כל בוקר העלאה והורדת תלמידים על פי החוק והנהלים.                                          

ג. חינוך והסברה לבעלי רכבים ולתלמידים אשר יתבקשו לנהוג על פי החוק והנהלים.

במסגרת מיזם זה, הורים מתנדבים עומדים באזורי העלאת והורדת תלמידים ומסייעים ביצירת סביבה בטוחה. התלמידים והצוות דנים בהתנהגויות המצופות מהם בכניסה לביה"ס ומתבקשים לגלות אחריות אישית, מעורבות ומנהיגות חברתית.

בברכת שנת לימודים מהנה ופורייה,

רונית טמיר – מחנכת כיתה א'1 שקד

       עירית ניסים מחנכת א'2 אורן ורכזת החטיבה הצעירה

 

כיתות ב'

תוכנית לימודים שנתית – תשע"חכיתות ב'

הציר המארגן את הלמידה השנה הוא הבית והמשפחה. נושא זה יבוא לידי ביטוי בכל תחומי הדעת והנושאים בהם נעסוק במהלך השנה:

עברית – חינוך לשוני

במסגרת שיעורי עברית נחזק את מיומנויות הקריאה והכתיבה. התלמידים יעסקו במרכיבי השפה השונים: קריאה, כתיבה, לשון, דיבור והאזנה, ויושם דגש על קריאה מונחית ועל קריאה חופשית (קריאת בוקר, קריאת מורה בהמשכים, יומני קריאה). כישורי השפה נלמדים בכל השיעורים ובשיעורי עברית בפרט, במטרה לפתח את יכולת הלומדים להתרשם, ליהנות, להבין, לפעול ולהפעיל בקרה.

במהלך השנה נלמד מאפיינים של סוגי טקסטים שונים ונתמקד בעיקר במאפייני הסוגות הספרותיות הבאות : השיר והסיפור העלילתי. כמו כן, השנה נעמיק את היכרותנו עם היוצרים אפרים סידון, ע. הלל ודתיה בן-דור.

לשון –  היא חלק מהלמידה השוטפת הנלמדת מן הטקסט אל הלשון ומן הלשון אל הטקסט. בין הנושאים שנלמד: אותיות ומילים; הכרת המילון והשימוש בו; מילים נרדפות; משפחות מילים; זכר- נקבה; יחיד-רבים; הפועל; משפט השאלה; הפכים; מילות יחס.

 תרבות יהודית ישראלית  – בשיעור זה נעסוק בסמלי החגים ובמנהגים הקשורים להם, תוך שילוב טקסטים מידעיים ויצירות ספרותיות העוסקות בנושא. בכל חג נתמקד בערך אחר המשמעותי בו, ויושם דגש על נושא "החגים במשפחה ".

 

מולדת, חברה ואזרחות נלמד באמצעות התוכנית "לחיות יחד בישראל". מטרת הלמידה היא להבנות אצל התלמידים את ההבנה של השתייכותם למעגלים שונים – קרובים ומתרחבים. השנה נתמקד ב"אני", במעגלי ההשתייכות הקרובים – אני והמשפחה, אני והחברים שלי בכיתה.

 תורה נלמד את סיפורי ספר "בראשית". נשים דגש על ההיבט המשפחתי.

 מדע וטכנולוגיה

 1.  מערכות אקולוגיות: המגוון בטבע: סביבות חיים, הסביבה כמספקת צרכים חיוניים   מרכיבי סביבה  סוגי סביבות: סביבה טבעית וסביבה  מלאכותית. בעלי חיים  השוני באורחות חיים של בעלי חיים, חשיבות המגוון בבעלי חיים ובצמחים, השפעת האדם על הסביבה, פעילות חקלאית, דרכים לשמירת בעלי חיים וצמחים.
 2.  מערכות ותהליכים ביצורים חיים: מאפייני חיים: נשימה, רבייה, הזנה, הפרשה,  תנועה, גדילה והתפתחות, תקשורת. תקשורת כאחד ממאפייני החיים, חשיבות התקשורת בין בעלי חיים לבין  סביבתם, אמצעים להעברת מידע בין בעלי חיים, צרכים לקיום יצורים  צורכי קיום :מים, מזון, אוויר, טמפרטורה  מתאימה, הגנה, קרקע (לצמחים, לבעלי חיים), אור. דרכים באמצעותן בעלי חיים משיגים  צרכים  החיוניים לקיומם.
 3.  חומרים: גוף וחומר, החומר כבונה את גופם של יצורים חיים וגופים  דוממים      מקורות החומרים, תכונות ושימושים של חומרים, אפיון חומרים, אמצעים לזיהוי תכונות חומרים, חומרים  מסוכנים, שימוש בחומרים הקשר בין תכונות החומר לבין השימוש הנעשה  בו. שינויים בחומר: מצבי הצבירה בחומר, מוצק ונוזל. מעברים בין מצבי צבירה: מעבר ממוצק לנוזל ולהיפך.
 4.  מערכות ותהליכים ביצורים חיים: הזנה באדם, חשיבות השיניים, סוגי שיניים ותפקודיהן, חלקי השן ותפקודם, אורח חיים בריא: בריאות, מזון ותזונה. גורמים המשפיעים על בריאות השיניים, התנהגויות לשמירה על בריאות השיניים.

 מתמטיקה וגיאומטריה

במהלך השנה נעסוק בנושאים הבאים:

 1. המספרים הטבעיים בתחום ה- 1000.
 2.    פעולות חשבון בתחום ה- 100: חבור וחיסור בשורה ובטור; שאלות בחיבור,

חיסור, כפל וחילוק; לוח כפל עד  10X6, וכפולות 10; סימני התחלקות 2,5,10.

 1. 3.    הרחבת תחום המספרים: ישר המספרים; הכרת השברים חצי ורבע.
 2. 4.   חקר נתונים.
 3. 5.    מדידות וגיאומטריה: מדידות – אורך, משקל, שטח וזמן; מצולעים וגופים –זיהוי ושיום; הזזה.

 

חינוך גופני

הנושאים בהם נתמקד השנה הם: משחקי סדר וארגון (תנועה וקצב), פעילות עם מוסיקה, כלים ואביזרים; תנועה במרחב הכללי והאישי; מיומנויות של זריקה ותפיסה כדור אישי וקבוצתי; עבודה במרחב בשילוב מכשירי עזר שונים התעמלות קרקע- לימוד מיומנויות בסיסיות, עבודה עם מכשירים גדולים; משחקי כדור קבוצתיים ומשחקי נופש. כדי לשמור על בריאותנו ולהתעמל בהנאה, התלמידים מתבקשים להביא לשיעור את הציוד הבא: בקבוק מים, כובע, נעלי ספורט, מכנס ספורט קצר/ארוך (אימונית), חולצת בי"ס. בנות/בנים בעלי/ות שיער ארוך- יש לאסוף את השיער.

 מוסיקה במסגרת שיעורי המוסיקה הילדים יטיילו טיול וירטואלי על מפת ארץ ישראל דרך שיריה לכבוד יום הולדת 70 למדינה. ילמדו על וולפגנג אמדאוס מוצרט דרך סיפור חייו, נגינה של תזמורים מתאימים ליצירותיו בעזרת כלי הקשה דידקטיים ותנועה מתאימה ליצירותיו גם כן. כמו כן הילדים ילמדו שירים הקושרים אותנו כעם וכחברה ושירים המתאימים לחגי השנה ולעונותיה.

 אומנות התלמידים ילמדו מיומנויות יסוד בציור ויתנסו במגוון החומרים ובטכניקות שונות. הנושאים שילמדו: "גלגל הצבעים" ו"משפחות צבעים". תעשה חשיפה הדרגתית לאומנים מפורסמים ובעקבותיה יצירת יצירות. נושאים נוספים: עונות השנה, חגים, ציור אסוציאטיבי, פרופורציות שילוב סיפור ויצירה.

חינוך חברתי- כישורים ומיומנויות חברתיות חינוך לערכים וטיפוח מיומנויות חברתיות הינם מתפקידיו המרכזיים והחשובים של ביה"ס. במסגרת החינוך החברתי נשלב שתי תוכניות לימודים: תכנית מפתח הל"ב ותוכנית כישורי חיים.

 תכנית מפתח הל"ב (החינוך לחיים בחברה)התוכנית עוסקת בקשרי פרט-קבוצה במעגל החיים הבית ספרי, הקהילתי והלאומי. התלמידים ילמדו ערכים והתנהגות חברתית בצורה חווייתית והפעלתית.

כישורי חיים – כישורי חיים היא תוכנית התפתחותית הפועלת לפיתוח כשירות רגשית-חברתית של התלמידים ולחיזוק יכולתם להתמודד עם מצבי חיים שונים. הכוונה לכישורים נרכשים שאותם ניתן ללמוד ובהם ניתן להתאמן. ההנחה המרכזית המונחת בבסיס התוכנית טוענת כי למידה רגשית-חברתית מהווה תנאי בסיסי לקיומה של הלמידה, משלימה אותה ומאפשרת שיפור הרווחה הנפשית של התלמידים.  התוכנית כוללת נושאים הקשורים בהתפתחות ובמניעה, כגון: תקשורת וחברות, וויסות רגשות, מעברים ושינויים, התמודדות במצבי לחץ, סיכון ומשבר.

 

 חינוך סביבתי בתכנית נכללים נושאים מגוונים:  מחזור, שימור מול פיתוח, זיהום אוויר, תזונה נכונה, פעילות גופנית בשעות הפנאי, זהירות בדרכים ונושאים נוספים. מטרת ההוראה לגדל דור של ילדים המבין כי כל צעד שהוא מבצע משפיע על סביבתו ובריאותו בעתיד.

החינוך הסביבתי ילמד בהדרכת מירי סלומון (בעלת החברה "לסביבה באהבה"). הלמידה תתקיים בכיתה, במרחב האקולוגי הבית ספרי, בשטח ביה"ס ועל גבעת התיתורה. במהלך השנה התלמידים ילמדו מאפיינים שונים של הסביבה הקרובה, צמחיה ובע"ח, היסטוריה וארכיאולוגיה.

 פעילויות בית ספריות פעילות העשרה מסובסדת במסגרת המקצוע תרבות יהודית ישראלית עם בינ"ה – בית היוצר לנשמת האומה (חיים נחמן ביאליק). בינה הוקמה בראשית שנת 1996, כמה חודשים אחרי רצח רבין, כיוזמה של אנשי רוח וחינוך בתנועה הקיבוצית ומחוצה לה מתוך כוונה לעשות מעשה של חיבור ותיקון. חיבור החברה הישראלית החילונית למקורות התרבות היהודית, בדגש על עבודה עם צעירים. תיקון האדם, תיקון החברה ותיקון העולם בדרך של צמצום פערים, עשייה חברתית וחתירה לצדק חברתי – ברוח היהדות והמעשה הציוני בראשיתו. בינה פועלת במסגרת “מרחבים” חברה לתועלת הציבור מיסודה של התנועה הקיבוצית, ובתמיכת קרן פוזן.       צוות בית הספר בחר עבור כיתות ב', ג' שתי פעילויות מתוך הרפרטואר של בינ"ה: מופע מוסיקלי לחגי תשרי וקבלת שבת ישראלית.

 טיולים שנתיים כל שכבה יוצאת לטיול המתאם לתכנית הלימודים ועונה על מטרות ערכיות מהכרת הארץ ואהבתה, טיפוח תחושת שייכות, מחויבות ואחריות לנוף, לטבע, לאדם, לחברה ולמדינת ישראל.

שכבהתאריךמקום הטיולנושאים לימודיים
 

חט"צ

 

 

23/4/2018

"מאחורי הדבש"-כפר חב"דהסביבה בה אנו חיים -חי, צומח, תהליכים בטבע.

 

 

ב'

 

 

8/1/2018

מקורות הירקוןבתי גידול טבעיים ומלאכותיים

השפעת האדם על תהליכים בטבע.

 

ג'

 

 

7/5/2018

נחל מערה, מערת התאומים ומערת הנטיפיםמבנה הצמח ושימושיו, מחזוריות, תהליכים בטבע.
 

ד'

 

 

12/2/2018

מכון איילון, נחל שורק וחוף פלמחיםהתיישבות,

שימור מול פיתוח, ים ומקורות מים.

 

ה'

 

 

6/11/2017

המושבה זכרון יעקב, בית אהרונסון, מחנה המעפילים ועתליתתהליכי פיתוח בידי האדם והטבע. סיפורי החלוציות בא"י.
ה'

 

 

 

5/03/2018ירושלים- מסע לעברה של ירושליםירושלים ‑ עבר והווה כבירה.
 

ו'

 

25-26/9/17טיול סובב כנרתיהדות ונצרות בעבר

 

תכנית לימודים נוספת – תל"ן

מטרת התל"ן לתת מענה מעבר לתכנית הלימודים הקיימת. התל"ן הבית ספרי נותן מענה ומפתח תחומים החשובים להתפתחות הילדים. התל"ן המרכזי – חינוך סביבתי, הינו חלק מהתפיסה הערכית והייחודיות של בית הספר, המקדם אורח חיים בריא. במסגרת הגנים הילדים מקבלים תל"ן ריתמוסיקה פעמיים בשבוע, חצי שעה כל מפגש. במסגרת כיתות א' – ה' הילדים מקבלים תל"ן בנושא קיימות, בדגש על ערכי הסביבה. בכיתה ו' – הילדים מקבלים תל"ן דמיון מדרך ושיאצו.

 מיזם "עיניים בדרכים" – בואו ניצור סביבה בטיחותית בכניסה לבית ספרנו !

בסוף שנה"ל תשס"ט אישרה הנהגת ההורים המוסדית את הפעלתו של מיזם "עיניים בדרכים", המתמקד בהתנהגויות בטיחותיות המתרחשות בקרבת ביה"ס. מהות המיזם:

 • איתור בעיות תשתית באזורים בהם מבוצעת העלאה והורדה של התלמידים ומתן פתרונות מעשיים וזולים ליישום, תוך מעורבות מלאה של הרשות המקומית, משרד החינוך, הנהלת ביה"ס, ההורים והתלמידים.
 • גיוס הורים מתנדבים לבושי אפודים, שינחו כל בוקר העלאה והורדת תלמידים על פי החוק והנהלים.
 • ד. חינוך והסברה לבעלי רכבים ולתלמידים אשר יתבקשו לנהוג על פי החוק והנהלים.

במסגרת מיזם זה, הורים מתנדבים עומדים באזורי העלאת והורדת תלמידים ומסייעים ביצירת סביבה בטוחה. התלמידים והצוות דנים בהתנהגויות המצופות מהם בכניסה לביה"ס ומתבקשים לגלות אחריות אישית, מעורבות ומנהיגות חברתית.

 

בברכת שנה טובה ושיתוף פעולה פורה,

צוות מחנכות ב' – סיגל פרקש, איריס לוי, מיה גרשטיין

 כיתות ג'

תכנית לימודים שנתית- כיתות ג' – תשע"ח

עברית – חינוך לשוני

השנה נתמקד בחמישה נושאים מרכזיים:

 1. 1.   חגי ישראל – מאפייני החגים, משמעותם ומקורותיהם. נגלה את הקשר לסיפורי התורה בספר "ויקרא".
 2. 2.   מסע אל עולם הדמיון – נעסוק בעולם הדמיון תוך התמקדות במאפייני המעשייה (סוגה ספרותית)                                       במסגרת הנושא נעסוק בהבחנה שבין מציאות לדמיון, טיפוח הדמיון, חשיפה וכתיבה בסוגות שונות.
 1. 3. פעילויות בעקבות קריאת ספרים.
 2. 4.   הכרות עם יוצרים ויצירותיהם –יהונתן גפן, נאוה מקמל עתיר וגלילה רון פדר עמית.
 3. 5.      יחידות הוראה – במהלך השנה נעסוק ביחידות הוראה שמועברות אלינו ממשרד החינוך.

המטרות העיקריות בעברית:

 1.   עידוד הקריאה וחשיפה לסוגות כתיבה שונות.
 2.   טיפוח והקניית מיומנויות לשון: השם, הפועל, שורשים, תארים וכתיב.
 3.   טיפוח הבנת הנקרא.
 4. 4.   שיפור והשבחת תהליכי הכתיבה.

 תורה נלמד את סיפורי ספר "שמות" ונתמקד בסיפור יציאת מצרים. הילדים יחשפו לדמותו של משה כמנהיג ויגלו את הקשיים הרבים שעמדו לו בדרך. נלמד פרקים נבחרים מתוך הספרים "ויקרא", "במדבר" ו-"דברים", העוסקים בחוקים ובמצוות שבני ישראל קבלו תוך כדי התהוותם לעם.

 אנגלית לימוד השפה האנגלית יתבצע בדרך חווייתית ע"י שירים, משחקים, דפי צביעה ועוד. אותיות ה- ABC  ילמדו בעזרת ספר הלימוד CLICK. התלמידים ילמדו לכתוב את האותיות לפי "גג, בית וגינה"- על פי גובהן. אוצר המילים יהיה לקוח מעולם הילדים, לדוגמה: צבעים, מספרים, חיות, אברי גוף, בגדים, עונות השנה, אוכל, המשפחה שלי, בית הספר והכיתה ועוד. התלמידים ילמדו לתקשר באנגלית- לנהל שיחה, לבקש ולשאול שאלות שונות.

תרבות יהודית ישראלית נלמד עם הספר "מפתחות שבין אדם לחברו". נמשיך בהנחת תשתית אוריינית יהודית – בהיכרות עם עולם האגדה של חז"ל, שבדמויותיו, בעלילותיו ובסגנונו המיוחד – מזמין את התלמידים להיכנס בשעריו של עולם מופלא ומסקרן, רחוק וקרוב כאחד. באמצעות האגדות נקיים שיח סביב שאלות מוסריות, תיקון מידות ונושאים ש"בין אדם לחברו". כך תשוחח היצירה שנבחרה (אגדות חז"ל – ספר האגדה) עם הערכים המובילים בשנה זו (חברות ומנהיגות). נעסוק גם בלוח השנה העברי ובמועדים לציון וזיכרון.

 מדע וטכנולוגיה

השנה נלמד בהרחבה את הנושאים הבאים:

 1.  חומרים – תכונות ושימושים, אפיון חומרים, תכונות חומרים ודרכים לזיהוין   תערובות חומרים ודרכים להפרדת, שימוש בחומרים, הקשר בין תכונות החומר לבין השימוש בו, שינויים בחומר, בעירת חומרים, תועלת ומחיר סביבתי, חשיבות חומרי הדלק, המחיר הסביבתי של ניצול חומרי דלק, פתרונות להקטנת הנזק הסביבתי, סוגי קרקעות וסלעים ומאפייניהם. הקשר בין תכונות חומרים לבין השימוש בהם. זיהוי חומרי דלק, תכונות ושימושים בהם.
 2. מערכות ותהליכים ביצורים חיים: מאפייני חיים, צרכים חיוניים לקיום צמחים, מערכות ותהליכים בצמחים  אברי הצמח תפקודם, מחזור החיים של הצמחים, השוני בין צמחים במבנה ובצורה, חשיבות המגוון בצמחים לבעלי חיים, לאדם. התועלת שיש לאדם בגידול צמחים,  השפעת האדם על הסביבה.
 3.  אנרגיה: אנרגיה חשמלית, מרכיבי המעגל החשמלי, מעגל חשמלי פתוח וסגור   חומרים מוליכי חשמל ומבודדים, שימושים במכשירי חשמל, אנרגיה חשמלית: תועלת ומחיר סביבתי, יתרונות השימוש באנרגיה החשמלית, חסרונות השימוש באנרגיה חשמלית, דרכים להתמודד עם סכנת התחשמלות: כללי התנהגות נכונים, תפקיד מפסק פחת.
 4. כדור הארץ והיקום– תופעות מחזוריות בכדור הארץ, תנועת כדור הארץ סביב צירו   תנועת ההקפה של הירח סביב כדור הארץ, תנועת ההקפה של כדור הארץ סביב השמש.

 מתמטיקה וגיאומטריה במהלך השנה נעסוק בנושאים הבאים:

 1.      המספרים הטבעיים בתחום הרבבה.
 2.      פעולות חשבון בתחום הרבבה: חיבור וחיסור במאונך; חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג; השלמה וביסוס לוח הכפל;  כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות בע"פ ובכתב; כפל במאונך; חילוק בתחום המאה עם שארית; סדר פעולות ושימוש בסוגריים.
 3.      שבר יסודי.
 4.      חקר נתונים.
 5.      מידות מדידות: אורך, משקל, נפח, זמן.
 6.      סוגי זוויות
 7.      משולשים ומרובעים
 8. סימטריה

אומנות התלמידים יעבדו במגוון חומרים וטכניקות, יחשפו בהדרגה לאומנים מפורסמים ולהיסטוריה של  האמנות. התלמידים יצרו יצירות בעקבות הנלמד (האדם הקדמון, פיקסו וזרם הקוביזם, פרופורציה וחוסר פרופורציה, דיוקן, אמנות קינטית ועוד). ישולבו נושאים הנלמדים בכיתה כגון: עונות השנה, חגים, ציור אסוציאטיבי. נושא המחזור ישולב בנושאים הנלמדים.

 מוסיקה במסגרת שיעורי המוסיקה הילדים יטיילו טיול וירטואלי על מפת ארץ ישראל דרך שיריה לכבוד יום הולדת 70 למדינה. ילמדו על וולפגנג אמדאוס מוצרט דרך סיפור חייו, נגינה של תזמורים מתאימים ליצירותיו בעזרת כלי הקשה דידקטיים ותנועה מתאימה ליצירותיו גם כן. כמו כן הילדים ילמדו שירים הקושרים אותנו כעם וכחברה ושירים המתאימים לחגי השנה ולעונותיה.

מולדת וחברה נעסוק בשלושה מעגלים: אני והקבוצה, אני והסביבה ואני והמולדת.

 חינוך גופני הנושאים בהם נתמקד השנה הם: משחקים בתנועה- תופסות במרחב הכללי וכו'; חזרה על הרגלי עבודה וסדר, מונחים בסיסים; הכנה לריצה קצרה; התעמלות קרקע ומכשירים; משחקי כדור- כדורסל, כדור רשת; משחקים קבוצתיים, משחקי נופש. תכנית הלימודים משולבת בלימוד מערכות הגוף השונות העובדות יחד לשם אותה מטרה, חשיבות השלד והשרירים, חשיבות ותפקידיו של העור. כדי לשמור על בריאותנו ולהתעמל בהנאה, התלמידים מתבקשים להביא לשיעור את הציוד הבא: בקבוק מים, כובע, נעלי ספורט, מכנס ספורט קצר/ארוך (אימונית), חולצת בי"ס. בנות/בנים בעלי/ות שיער ארוך- יש לאסוף את השיער.

 חינוך לבריאות  נעסוק באורח החיים הבריא על מכלול היבטיו: תזונה, היגיינה אישית וסביבתית, טיפוח הגוף, חיזוק הדימוי העצמי, מניעת מחלות ואסתטיקה. הקניית ההרגלים לתלמידים תסייע להם להפכם לדפוסים קבועים וליצירת אורח חיים מקדם ומשמר בריאות.

 חינוך חברתי- כישורים ומיומנויות חברתיות

חינוך לערכים וטיפוח מיומנויות חברתיות הינם מתפקידיו המרכזיים והחשובים של ביה"ס. מערכת החינוך הגדירה יעד זה כאחד מהיעדים המרכזיים. במסגרת החינוך החברתי נשלב שתי תוכניות לימודים: תכנית מפתח הל"ב ותוכנית כישורי חיים.

 •        תוכנית מפתח הל"ב (החינוך לחיים בחברה) – התוכנית עוסקת בקשרי פרט-קבוצה במעגל החיים הבית ספרי, הלאומי והקהילתי. התלמידים ילמדו ערכים והתנהגות חברתית בצורה חוויתית והפעלתית.
 •        כישורי חיים – כישורי חיים היא תוכנית התפתחותית הפועלת לפיתוח כשירות רגשית-חברתית של התלמידים ולחיזוק יכולתם להתמודד עם מצבי חיים שונים. הכוונה לכישורים נרכשים שאותם ניתן ללמוד ובהם ניתן להתאמן.

ההנחה המרכזית המונחת בבסיס התוכנית טוענת כי למידה רגשית-חברתית מהווה תנאי בסיסי לקיומה של הלמידה, משלימה אותה ומאפשרת שיפור הרווחה הנפשית של התלמידים. התוכנית כוללת נושאים הקשורים בהתפתחות ובמניעה, כגון: תקשורת וחברות, וויסות רגשות, מעברים ושינויים, התמודדות במצבי לחץ, סיכון ומשבר.

 חינוך סביבתי הנושאים הנכללים בתחום החינוך הסביבתי:  מיחזור, שימור מול פיתוח, זיהום אוויר, תזונה נכונה, מטרת ההוראה לגדל דור של ילדים המבין כי כל צעד שהוא מבצע משפיע על סביבתו. החינוך הסביבתי ילמד בהדרכת מירי סלומון (בעלת החברה "לסביבה באהבה"). הלמידה תתקיים בכיתה, במרחב האקולוגי הבית ספרי, בשטח ביה"ס ועל גבעת התיתורה. במהלך השנה התלמידים ילמדו מאפיינים שונים של הסביבה הקרובה, צמחיה ובע"ח, היסטוריה וארכיאולוגיה.

פעילויות בית ספריות פעילות העשרה מסובסדת במסגרת המקצוע תרבות יהודית ישראלית עם בינ"ה – בית היוצר לנשמת האומה (חיים נחמן ביאליק). בינה הוקמה בראשית שנת 1996, כמה חודשים אחרי רצח רבין, כיוזמה של אנשי רוח וחינוך בתנועה הקיבוצית ומחוצה לה מתוך כוונה לעשות מעשה של חיבור ותיקון. חיבור החברה הישראלית החילונית למקורות התרבות היהודית, בדגש על עבודה עם צעירים. תיקון האדם, תיקון החברה ותיקון העולם בדרך של צמצום פערים, עשייה חברתית וחתירה לצדק חברתי – ברוח היהדות והמעשה הציוני בראשיתו. בינה פועלת במסגרת “מרחבים” חברה לתועלת הציבור מיסודה של התנועה הקיבוצית, ובתמיכת קרן פוזן.         צוות בית הספר בחר עבור כיתות ב', ג' שתי פעילויות מתוך הרפרטואר של בינ"ה: מופע מוסיקלי לחגי תשרי וקבלת שבת ישראלית.

 

טיולים שנתיים כל שכבה יוצאת לטיול המתאם לתכנית הלימודים ועונה על מטרות ערכיות מהכרת הארץ ואהבתה, טיפוח תחושת שייכות, מחויבות ואחריות לנוף, לטבע, לאדם, לחברה ולמדינת ישראל.

 

שכבהתאריךמקום הטיולנושאים לימודיים
 

חט"צ

 

 

23/4/2018

"מאחורי הדבש"-כפר חב"דהסביבה בה אנו חיים -חי, צומח, תהליכים בטבע.

 

 

ב'

 

 

8/1/2018

מקורות הירקוןבתי גידול טבעיים ומלאכותיים

השפעת האדם על תהליכים בטבע.

 

ג'

 

 

7/5/2018

נחל מערה, מערת התאומים ומערת הנטיפיםמבנה הצמח ושימושיו, מחזוריות, תהליכים בטבע.
 

ד'

 

 

12/2/2018

מכון איילון, נחל שורק וחוף פלמחיםהתיישבות,

שימור מול פיתוח, ים ומקורות מים.

 

ה'

 

 

6/11/2017

המושבה זכרון יעקב, בית אהרונסון, מחנה המעפילים ועתליתתהליכי פיתוח בידי האדם והטבע. סיפורי החלוציות בא"י.
ה'

 

 

 

5/03/2018ירושלים- מסע לעברה של ירושליםירושלים ‑ עבר והווה כבירה.
 

ו'

 

25-26/9/17טיול סובב כנרתיהדות ונצרות בעבר

 

תכנית לימודים נוספת – תל"ן מטרת התל"ן לתת מענה מעבר לתכנית הלימודים הקיימת. התל"ן הבית ספרי נותן מענה ומפתח תחומים החשובים להתפתחות הילדים. התל"ן המרכזי – חינוך סביבתי, הינו חלק מהתפיסה הערכית והייחודיות של בית הספר, המקדם אורח חיים בריא. במסגרת הגנים הילדים מקבלים תל"ן ריתמוסיקה פעמיים בשבוע, חצי שעה כל מפגש. במסגרת כיתות א' – ה' הילדים מקבלים תל"ן בנושא קיימות, בדגש על ערכי הסביבה. בכיתה ו' – הילדים מקבלים תל"ן דמיון מדרך ושיאצו.

מיזם "עיניים בדרכים" – בואו ניצור סביבה בטיחותית בכניסה לבית ספרנו !

בסוף שנה"ל תשס"ט אישרה הנהגת ההורים המוסדית את הפעלתו של מיזם "עיניים בדרכים", המתמקד בהתנהגויות בטיחותיות המתרחשות בקרבת ביה"ס. מהות המיזם:

 • איתור בעיות תשתית באזורים בהם מבוצעת העלאה והורדה של התלמידים ומתן פתרונות מעשיים וזולים ליישום, תוך מעורבות מלאה של הרשות המקומית, משרד החינוך, הנהלת ביה"ס, ההורים והתלמידים.
 • גיוס הורים מתנדבים לבושי אפודים, שינחו כל בוקר העלאה והורדת תלמידים על פי החוק והנהלים.
 • חינוך והסברה לבעלי רכבים ולתלמידים אשר יתבקשו לנהוג על פי החוק והנהלים.

במסגרת מיזם זה, הורים מתנדבים עומדים באזורי העלאת והורדת תלמידים ומסייעים ביצירת סביבה בטוחה. התלמידים והצוות דנים בהתנהגויות המצופות מהם בכניסה לביה"ס ומתבקשים לגלות אחריות אישית, מעורבות ומנהיגות חברתית.

בברכת שנת עשייה פורייה ומוצלחת !

מחנכות שכבת ג'

ננסי בוקובזה, דנה שקד, ליאורה אוחיון

 כיתות ד'

תוכנית לימודים שנתית – תשע"ח – כיתות ד'

 עברית – חינוך לשוני נעסוק באפנויות השפה השונות: כתיבה, קריאה, דיבור והאזנה. נתמקד במיומנויות ואסטרטגיות למידה בהבנת הנקרא, בדרך לפיתוח "קורא מיומן". התלמידים ימשיכו לפעול בסביבה המזמנת כתיבה וקריאה של טקסטים שונים. נלמד סוגות ספרותיות שונות ונתמקד בסוגה הספרותית: משל. בנושא יחודו של יוצר: נעסוק ביצירותיה של המשוררת והסופרת לאה גולדברג.      הילדים יתנסו בתהליכי כתיבה- כתיבה ארוכת טווח – טקסט שכנוע- כתיבת המלצה על חוג וכתיבת דיווח. נלמד יחידות הוראה בנושאים שונים בהלימה לתוכנית הלימודים.

קריאה מונחית- פצפונת ואנטון/ אריך קסטנר

בעקבות הבית הנעלם/ אורה מורג

לשון- מן הטקסט אל הלשון, מן הלשון אל הטקסט:

התלמידים ילמדו נושאים לשוניים וישתמשו בידע לשוני למטרות הבנה והפקה של טקסטים דבורים וכתובים.

התלמידים יעמיקו ויבינו כיצד להשתמש במילון, יכירו את תפקידם של סימני הפיסוק וידעו להשתמש בהם בטקסט כתוב.

יזהו את מילות השורש ותפקידן מבחינת משמעות המילים הנגזרות מהן.

יכירו סיומות למילים בזכר ונקבה, יחיד ורבים בדגש על יוצאי דופן.

ידעו לעשות שימוש נכון בשמות מספר. יעמיקו את ההיכרות עם נושא הפעלים- זמנים וגופים. יכירו את תפקידיהן של מילות הקישור ודרכי השימוש בהן, יזהו מאזכרים ויעשו בהן שימוש נכון בהבנת הטקסט. נמשיך ונעסוק בשילוב שאלות של ידע לשוני בהתאם לת"ל בלשון במשימות על טקסטים שונים.

תנ"ך  נלמד את הספרים "יהושע" ,"שופטים". התנ"ך המלא: פיתוח מיומנות השימוש בתנ"ך המלא ומיומנות קריאת הטקסט המקראי.

 מתמטיקה וגיאומטריה

במהלך השנה נעסוק בנושאים הבאים:

1 . מספרים בתחום המיליון: ייצוגים של מספרים בתחום המיליון, חיבור וחיסור

בתחום המיליון.

 1. העמקה וביסוס של כפל וחילוק: כפל וחילוק בעשרות ובמאות שלמות, סימני

התחלקות, מס' ראשוניים ופריקים ופרוק לגורמים ראשוניים.

 1. שברים פשוטים: משמעויות השבר הפשוט, שמות שונים לשבר, חיבור

וחיסור שברים ומס' מעורבים

 1. גאומטריה: מצולעים, מדידות, סימטריה ותיבות.

 תרבות יהודית ישראלית נלמד עם הספר: "מפתחות לערבות הדדית" נכיר את מורשת ותרבות ישראל. נעסוק בפרקי אבות, במועדים לציון בלוח השנה העברי וניעזר בטקסטים מארון הספרים היהודי מהתנ"ך ועד נתן זך.

 מולדת הנושא השנתי הינו "היישוב וסביבתו". נערוך היכרות עם הישובים והתושבים בארץ. נלמד על יישובים שהוקמו בתקופות שונות, נלמד על השינויים העוברים על הישובים בארץ ונכיר את הרשות המקומית על תפקידיה השונים. נכיר ונחקור אודות היישוב שלנו.

 מדע וטכנולוגיה

השנה נלמד בהרחבה את הנושאים הבאים:

 1.  מערכות  ותהליכים ביצורים חיים:  מאפייני החיים המשותפים לכל היצורים  החיים, צרכי קיום חיוניים לקיום בעלי חיים,  דרכים שונות שבאמצעותן בעלי חיים משיגים  צרכים החיוניים לקיומם, המגוון בטבע, השוני בין בעלי חיים במבנה ובצורה, חשיבות המגוון בטבע לקיום יצורים חיים, התאמות של בעלי חיים לתפקוד בסביבה  (להשגת מזון ,להגנה ,לתקשורת ), מעורבות האדם במרכיבי הסביבה: שימושים, השלכות, בעיות ופתרונות. שעושה האדם בבעלי חיים כמשאבי טבע.
 2. חומרים + מערכות  אקולוגיות- אטמוספירה והידרוספירה:  הידרוספרה   פני כדור הארץ כמכוסים ברובם במים,  אפיון חומרים: מים, תכונות המים, שימושים במים, הקשר בין תכונות המים והשימוש בהם חשיבות המים לקיום יצורים חיים, תועלת ומחיר סביבתי של שימוש- מים, חשיבות המים לקיום ולתפקוד בחיי היום יום  מים – שימושים במרכיבי סביבה   המחיר הסביבתי, פתרונות להקטנת הנזק  הסביבתי.

כמות ונפח של גופים, נפח-לכל גוף (עצם) יש נפח (תופס מקום)  כמות החומר (מסה)-כמות מסוימת של חומר  כמאפיינת כל גוף (עצם). שינויים בחומר, טמפרטורה ומצבי צבירה     שינויים בטמפרטורה. אטמוספרה  הרכב האטמוספרה  אמצעים למדידת מזג האוויר, אפיון חומרים: אוויר, האוויר כחומר,  תכונות האוויר  הרכב האוויר, שימושים  באוויר, תועלת ומחיר סביבתי של שימוש – באוויר, חשיבות האוויר לקיום ולתפקוד בחיי היום יום, המחיר הסביבתי , פתרונות להקטנת הנזק  הסביבתי.

 1.   מערכות ותהליכים ביצורים חיים: גוף האדם: מערכות ותהליכים ביצורים, מערכות בגוף,    העור באדם, חשיבות העור ותפקודו, התאמת מבנה העור לתפקודיו, בריאות העור, גורמים שפוגעים בעור, אמצעים להגנה על העור, תנועה ויציבה, חשיבות השלד ותפקודו, מבנה השלד, התאמת מבנה השלד לתפקודיו, שרירים ושלד, בריאות השלד והשרירים, דרכים לשמירה על בריאות השלד והשרירים.
 2. טכנולוגיה –  הכרת שלבי תהליך התיכון ופתרון בעיה טכנולוגית.
 3. 5. אוריינות במדעים – קידום האוריינות הלשונית בשפה הכתובה ובשפה הדבורה כאמצעי להשגת מטרות לימודיות, באמצעות טקסטים כתובים וחזותיים.

 חינוך גופני הנושאים בהם נתמקד השנה הם: משחקים בתנועה; כושר גופני- דגש על מרכיבי כושר גופני: זריזות, מהירות, סבולת לב ריאה ועוד; אתלטיקה קלה; התעמלות קרקע ומכשירים; קפיצה לגובה; משחקי כדור- כדורסל, כדוריד, כדור רשת ומשחקי נופש. כדי לשמור על בריאותנו ולהתעמל בהנאה, התלמידים מתבקשים להביא לשיעור את הציוד הבא: בקבוק מים, כובע, נעלי ספורט, מכנס ספורט קצר/ארוך (אימונית), חולצת בי"ס. בנות/בנים בעלי/ות שיער ארוך- יש לאסוף את השיער.

 אנגלית

VOCABULARY: התלמידים יחזרו על אוצר המלים שנלמד בשנה שעברה וירחיבו את אוצר המלים הקיים. התלמידים יתרגלו את אוצר המלים הנלמד באמצעות ארבעת מיומנויות השפה הבסיסיות                                                                                            SPEAKING- התלמידים ישאלו ויענו על שאלות, יציגו דו שיח, ישחקו משחקים, ישירו שירים וידקלמו דקלומים באנגלית.           LISTENING- התלמידים יאזינו לסוגי טקסטים שונים.                                                                                                      WRITING- התלמידים יבססו את מיומנויות כתיבת האותיות, ילמדו לכתוב מלים, משפטים קצרים וסיפורים קצרים.                    READING- נתחיל בחזרה על הרמה הבסיסית של זיהוי האותיות, צלילים וחיבור להברות ומלים. נמשיך בקריאת משפטים וטקסטים קצרים.

 אומנות הילדים ילמדו נושאים בתולדות האומנות, בשילוב סדנאות יצירה בנושאים אלו: משמעות הרימון ביהדות ובאמנות, הכרת האמן מארק שאגאל ויצירתו, העץ באמנות – 4 עונות השנה, עץ מהאגדות, קומיקס, אנימציה, יצורי כלאיים בחתך היסטורי, ציור מופשט ועוד.

 חינוך חברתי- כישורים ומיומנויות חברתיות

חינוך לערכים וטיפוח מיומנויות חברתיות הינם מתפקידיו המרכזיים והחשובים של ביה"ס. במסגרת החינוך החברתי נשלב שתי תכניות לימודים: תכנית מפתח הל"ב ותכנית כישורי חיים.

 •        תכנית מפתח הל"ב (החינוך לחיים בחברה) – התכנית עוסקת בקשרי פרט-קבוצה במעגל החיים הבית ספרי, הלאומי והקהילתי. התלמידים ילמדו ערכים והתנהגות חברתית בצורה חווייתית והפעלתית.
 •        כישורי חיים – כישורי חיים היא תכנית התפתחותית הפועלת לפיתוח כשירות רגשית-חברתית של התלמידים ולחיזוק יכולתם להתמודד עם מצבי חיים שונים. הכוונה לכישורים נרכשים שאותם ניתן ללמוד ובהם ניתן להתאמן.

התוכנית כוללת נושאים הקשורים בהתפתחות ובמניעה, כגון: תקשורת וחברות, וויסות רגשות, מעברים ושינויים, התמודדות במצבי לחץ, סיכון ומשבר.

 חינוך סביבתי בתכנית נכללים הנושאים הבאים: מחזור, שימור מול פיתוח, זיהום אוויר, תזונה נכונה, פעילות גופנית בשעות הפנאי, זהירות בדרכים ונושאים נוספים. מטרת ההוראה לגדל דור של ילדים המבין כי כל צעד שהוא מבצע משפיע על סביבתו ובריאותו בעתיד.

החינוך הסביבתי ילמד בהדרכת מירי סלומון (בעלת החברה "לסביבה באהבה"). הלמידה תתקיים בכיתה, במרחב האקולוגי הבית ספרי, בשטח ביה"ס ועל גבעת התיתורה. במהלך השנה התלמידים ילמדו מאפיינים שונים של הסביבה הקרובה, צמחיה ובע"ח, היסטוריה וארכיאולוגיה.

פעילויות בית ספריות פעילות העשרה מסובסדת במסגרת המקצוע תרבות יהודית ישראלית עם בינ"ה – בית היוצר לנשמת האומה (חיים נחמן ביאליק). בינה הוקמה בראשית שנת 1996, כמה חודשים אחרי רצח רבין, כיוזמה של אנשי רוח וחינוך בתנועה הקיבוצית ומחוצה לה מתוך כוונה לעשות מעשה של חיבור ותיקון. חיבור החברה הישראלית החילונית למקורות התרבות היהודית, בדגש על עבודה עם צעירים. תיקון האדם, תיקון החברה ותיקון העולם בדרך של צמצום פערים, עשייה חברתית וחתירה לצדק חברתי – ברוח היהדות והמעשה הציוני בראשיתו. בינה פועלת במסגרת “מרחבים” חברה לתועלת הציבור מיסודה של התנועה הקיבוצית, ובתמיכת קרן פוזן.   צוות בית הספר בחר עבור כיתות ד', ה' שתי פעילויות מתוך הרפרטואר של בינ"ה: סדר ט"ו בשבט מוסיקלי וסדנא לקראת חג השבועות.

טיולים שנתיים כל שכבה יוצאת לטיול המתאם לתכנית הלימודים ועונה על מטרות ערכיות מהכרת הארץ ואהבתה, טיפוח תחושת שייכות, מחויבות ואחריות לנוף, לטבע, לאדם, לחברה ולמדינת ישראל.

שכבהתאריךמקום הטיולנושאים לימודיים
 

חט"צ

 

 

23/4/2018

"מאחורי הדבש"-כפר חב"דהסביבה בה אנו חיים -חי, צומח, תהליכים בטבע.

 

 

ב'

 

 

8/1/2018

מקורות הירקוןבתי גידול טבעיים ומלאכותיים

השפעת האדם על תהליכים בטבע.

 

ג'

 

 

7/5/2018

נחל מערה, מערת התאומים ומערת הנטיפיםמבנה הצמח ושימושיו, מחזוריות, תהליכים בטבע.
 

ד'

 

 

12/2/2018

מכון איילון, נחל שורק וחוף פלמחיםהתיישבות,

שימור מול פיתוח, ים ומקורות מים.

 

ה'

 

 

6/11/2017

המושבה זכרון יעקב, בית אהרונסון, מחנה המעפילים ועתליתתהליכי פיתוח בידי האדם והטבע. סיפורי החלוציות בא"י.
ה'

 

 

 

5/03/2018ירושלים- מסע לעברה של ירושליםירושלים ‑ עבר והווה כבירה.
 

ו'

 

25-26/9/17טיול סובב כנרתיהדות ונצרות בעבר

תכנית לימודים נוספת – תל"ן מטרת התל"ן לתת מענה מעבר לתכנית הלימודים הקיימת. התל"ן הבית ספרי נותן מענה ומפתח תחומים החשובים להתפתחות הילדים. התל"ן המרכזי – חינוך סביבתי, הינו חלק מהתפיסה הערכית והייחודיות של בית הספר, המקדם אורח חיים בריא. במסגרת הגנים הילדים מקבלים תל"ן ריתמוסיקה פעמיים בשבוע, חצי שעה כל מפגש. במסגרת כיתות א' – ה' הילדים מקבלים תל"ן בנושא קיימות, בדגש על ערכי הסביבה. בכיתה ו' – הילדים מקבלים תל"ן דמיון מדרך ושיאצו.

אמירים תכנית העשרה לתלמידים מצוינים. התכנית עוסקת בהרחבת אופקים, העמקה בלמידה, חקר בתכנים שאינם בתכנית הלימודים. הנושאים מגוונים ומועברים על ידי צוות מתוך מורות בית הספר. התכנית ממומנת על ידי האגף למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך. תוספת של חמש שעות שבועיות במערכת השעות לקבוצה, במשך שלוש שנים.

רובוטיקה קבוצה של עשרה תלמידים מכיתות ד' – ו', הלוקחת חלק בתחרות FLL. הקבוצה נבחרת בקפידה ומשתתפת בתחרות העירונית. המטרה לבנות רובוט מלגו שעונה על מספר דרישות לבצע פעולות התואמות את מטרות התחרות.

מיזם "עיניים בדרכים" – בואו ניצור סביבה בטיחותית בכניסה לבית ספרנו !

בסוף שנה"ל תשס"ט אישרה הנהגת ההורים המוסדית את הפעלתו של מיזם "עיניים בדרכים", המתמקד בהתנהגויות בטיחותיות המתרחשות בקרבת ביה"ס. מהות המיזם:

א. איתור בעיות תשתית באזורים בהם מבוצעת העלאה והורדה של התלמידים ומתן פתרונות מעשיים וזולים ליישום, תוך מעורבות מלאה של הרשות המקומית, משרד החינוך, הנהלת ביה"ס, ההורים והתלמידים.

ב. גיוס הורים מתנדבים לבושי אפודים, שינחו כל בוקר העלאה והורדת תלמידים על פי החוק והנהלים.

ג. חינוך והסברה לבעלי רכבים ולתלמידים אשר יתבקשו לנהוג על פי החוק והנהלים.

במסגרת מיזם זה, הורים מתנדבים עומדים באזורי העלאת והורדת תלמידים ומסייעים ביצירת סביבה בטוחה. התלמידים והצוות דנים בהתנהגויות המצופות מהם בכניסה לביה"ס ומתבקשים לגלות אחריות אישית, מעורבות ומנהיגות חברתית.

בברכת שנת עשייה פורייה ומוצלחת !

מחנכות כיתות ד'

ימית קובלנץ, ליאורה אלון, לינור חמו

כיתות ה'

תוכנית לימודים שנתית – כיתות ה' תשע"ח

עברית – חינוך לשוני נעמיק את ההכרות עם יצירותיה של הסופרת דבורה עומר, תוך עיסוק בספריה "הבכור לבית אב"י". בהיבט החברתי נקרא את הספר "המכוערים של דניאל" שכתבה עפרה גלברט אבני.                                                                            נתמקד במיומנויות למידה  כגון – שחזור, תמצות, סיכום, הסקת מסקנות ועוד באמצעות טקסטים בנושאים שונים ומסוגות שונות. נלמד בהרחבה את הסוגה הספרותית  – הסיפור העממי.                                                                                                                   נתנסה במיומנויות כתיבה. לשון- נתמקד במערכת השם, הפועל והתואר.

 תנ"ך נלמד את הספרים "שמואל א'" ו"שמואל ב'". נלמד על מנהיגים בתקופת המקרא: שמואל, שאול ודוד. נבדוק מה בין מלך, נביא ושופט. נעבוד עם ספר שמואל עם פירושים ונעזר בספר תנ"ך מלא. הלמידה תתרחש סביב נושאים, דילמות ורלוונטיות לאירועים המתרחשים כיום. במרחב הכיתה ניעזר בספר לימוד דיגיטאלי: "שמואל נקרא ונפעל".

 תרבות יהודית ישראלית נלמד עם הספר: "מפתחות לעמי וארצי" הנושאים מרכזיים:

 •        בין עם ישראל לארץ ישראל באגדות חז"ל, ביצירה היהודית והעברית.
 •        עם ישראל וארץ ישראל בראי חגי ישראל.
 •        "ארץ אהבתי" בשירים ובפזמונים.
 •        סמלי המדינה, ירושלים בירת ישראל.
 •        נשיאות בישראל

 מתמטיקה וגיאומטריה במהלך השנה נעסוק בנושאים הבאים:

 1. שברים פשוטים ושברים עשרוניים: משמעויות, צמצום והרחבה, פעולות והשוואת שברים.
 2.   פעולות חשבון במספרים טבעיים: חיבור, חיסור כפל- חזרה, הרחבה והעמקה.
 3.   חילוק במחלק דו-ספרתי, אומדן של תוצאות פעולות, אומדן כמויות.
 4.   חקר נתונים, ממוצע.
 5.   מצולעים: מרובעים- ניתוח תכונות, מיון מרובעים, קשרי הכלה. ריצוף במצולעים משוכללים חופפים. גבהים.
 6.   מדידות שטחים.

 אמנות במסגרת שיעורי אומנות ימשיכו התלמידים לרכוש מיומנויות בתחומי היצירה. התלמידים יחשפו לחומרים מגוונים ולטכניקות עבודה מרכבות, יכירו זרמים באומנות ואומנים ויתנסו ביצירה בעקבות יצירתם.

 זהירות בדרכים (זה"ב) במהלך השנה ילמדו התלמידים את התוכנית "עצמאים בשטח". בתוכנית זו מושם דגש על התנהלות בדרך תעבורתית ורכישת דפוסי תפקוד עצמאי במרחב התעבורתי. התלמידים יעברו הכשרה לקראת תפקידם במשמרות הבטיחות בכיתה ו'.

 גיאוגרפיה נלמד מושגים בקריאת מפה, נכיר  מפות שונות  ונלמד על תופעות שונות המוצגות במפה.                                            נלמד על תכונותיו המיוחדות של אגן הים התיכון. נעסוק בתיאור ובהסבר תופעות באזור שמקורן הן בסביבה הטבעית והן בפעילותיו של האדם ונלמד על יחסי הגומלין שביניהם. נלמד בהרחבה על חלק מהמדינות השוכנות לחופי הים התיכון על-פי מוקדי לימוד שונים, כגון: אקלים, חקלאות, יחסי אדם-סביבה, תחבורה, גבולות וכדומה.

 מדע וטכנולוגיה

השנה נלמד בהרחבה את הנושאים הבאים:

 1.   חומרים – שימוש בחומרים משאבי טבע כמספקים צרכי קיום חיוניים  של האדם (מים, מזון, אוויר, הגנה). משאבי טבע כמספקים צרכים לרווחת האדם, סוגי משאבים  אפיון חומרים. מתכות- מתכת כסוג של חומר, התכונות המשותפות למתכות, כל מתכת מאופיינת בתכונות ייחודיות משלה.  מלחים שימוש במלחים בבית בתעשייה: תהליך הכנת מזון, דישון  בחקלאות. תהליך הפקת מלחים מן התמיסה ועד למוצר. המחיר הסביבתי של ניצול משאבי טבע פתרונות אפשריים  להקטנת הנזק הסביבתי. פלסטיק  שימוש בחומרים פלסטיים (פלסטיק). נפט כחומר המוצא לתעשיית הפלסטיק.
 2. מדעי כדוה"א והיקום –  אסטרונומיה: מערכת השמש מרכיבי מערכת השמש  אמצעים המשמשים לחקר החלל  שימושים נוספים לאמצעים שפותחו לחקר  החלל .
 3. מערכות ותהליכים ביצורים חיים נשימה – והזנה: מערכת הנשימה חשיבות החמצן לקיום יצורים, חשיבותה של מערכת הנשימה ותפקודה   מבנה מערכת הנשימה, פעולת הנשימה: שאיפה נשיפה  קצב הנשימה.  פגיעה בדרכי הנשימה אמצעים והתנהגויות למניעת מחלות במערכת  הנשימה. בהמשך נלמד על מערכת העיכול מבנה ותפקיד, חשיבות המים לקיום יצורים, חשיבות המזון לגוף  מקורות שונים של מזונות, רכיבי המזון העיקריים. מזון ותזונה – צריכת תפריט מגוון ומאוזן  אמצעים והתנהגויות לתזונה נבונה ומקדמת בריאות.

 אנגלית התלמידים ירחיבו את אוצר המלים הקיים וירכשו אוצר מילים חדש מהסיפורים המופיעים בספר הלימוד. התלמידים יתרגלו את אוצר המלים הנלמד באמצעות ישום ארבעת מיומנויות השפה הבסיסיות: דיבור, האזנה, כתיבה וקריאה, תוך שימוש נכון במבנה השפה האנגלית. התלמידים ילמדו לנהל שיחה באנגלית על נושאים מגוונים, יאזינו לסוגי טקסטים שונים וילמדו להוציא מידע מטקסט.

חינוך גופני הנושאים בהם נתמקד השנה הם: כושר גופני, תוך כדי שימת דגש על מרכיבי כושר גופני סבולת לב ריאה, מהירות, זריזות , קוארדינציה וכו'; אתלטיקה קלה; התעמלות קרקע ומכשירים; משחקי כדור-  כדורסל, כדורעף, כדוריד ומשחקי נופש. כדי לשמור על בריאותנו ולהתעמל בהנאה, התלמידים מתבקשים להביא לשיעור את הציוד הבא: בקבוק מים, כובע, נעלי ספורט, מכנס ספורט קצר/ארוך (אימונית), חולצת בי"ס. בנות/בנים בעלי/ות שיער ארוך- יש לאסוף את השיער.                                                                              השנה יקבלו התלמידים קורס שחייה במימון משרד החינוך במהלך חודש ספטמבר – תשעה שיעורים. במסגרת פרויקט "זוזו" יקבלו התלמידים שיעור חינוך גופני שלישי הממומן על ידי העירייה. השיעורים יתחילו אחרי חופשת סוכות.

חינוך חברתי- כישורים ומיומנויות חברתיות חינוך לערכים וטיפוח מיומנויות חברתיות הינם מתפקידיו המרכזיים והחשובים של ביה"ס.במסגרת החינוך החברתי נשלב שתי תוכניות לימודים: תכנית מפתח הל"ב ותוכנית כישורי חיים.

 •        תוכנית מפתח הל"ב (החינוך לחיים בחברה) – התוכנית עוסקת בקשרי פרט-קבוצה במעגל החיים הבית ספרי,  הלאומי והקהילתי. התלמידים ילמדו ערכים והתנהגות חברתית בצורה חווייתית והפעלתית.
 •        כישורי חיים – כישורי חיים היא תוכנית התפתחותית הפועלת לפיתוח כשירות רגשית-חברתית של התלמידים ולחיזוק יכולתם להתמודד עם מצבי חיים שונים. הכוונה לכישורים נרכשים שאותם ניתן ללמוד ובהם ניתן להתאמן.

ההנחה המרכזית המונחת בבסיס התוכנית טוענת כי למידה רגשית-חברתית מהווה תנאי בסיסי לקיומה של הלמידה, משלימה אותה ומאפשרת שיפור הרווחה הנפשית של התלמידים. התוכנית כוללת נושאים הקשורים בהתפתחות ובמניעה, כגון: תקשורת וחברות, וויסות רגשות, מעברים ושינויים, התמודדות במצבי לחץ, סיכון ומשבר.

 חינוך סביבתי הנושאים הנכללים: מיחזור, שימור מול פיתוח, זיהום אוויר ונושאים נוספים. מטרת ההוראה לגדל דור של ילדים המבין כי כל צעד שהוא מבצע משפיע על סביבתו ובריאותו בעתיד. החינוך הסביבתי ילמד בהדרכת מירי סלומון (בעלת החברה "לסביבה באהבה"). הלמידה תתקיים בכיתה, במרחב האקולוגי הבית ספרי, בשטח ביה"ס ועל גבעת התיתורה. במהלך השנה התלמידים ילמדו מאפיינים שונים של הסביבה הקרובה, צמחיה ובע"ח, היסטוריה וארכיאולוגיה.

פעילויות בית ספריות פעילות העשרה מסובסדת במסגרת המקצוע תרבות יהודית ישראלית עם בינ"ה – בית היוצר לנשמת האומה (חיים נחמן ביאליק). בינה הוקמה בראשית שנת 1996, כמה חודשים אחרי רצח רבין, כיוזמה של אנשי רוח וחינוך בתנועה הקיבוצית ומחוצה לה מתוך כוונה לעשות מעשה של חיבור ותיקון. חיבור החברה הישראלית החילונית למקורות התרבות היהודית, בדגש על עבודה עם צעירים. תיקון האדם, תיקון החברה ותיקון העולם בדרך של צמצום פערים, עשייה חברתית וחתירה לצדק חברתי – ברוח היהדות והמעשה הציוני בראשיתו. בינה פועלת במסגרת “מרחבים” חברה לתועלת הציבור מיסודה של התנועה הקיבוצית, ובתמיכת קרן פוזן. צוות בית הספר בחר עבור כיתות ד', ה' שתי פעילויות מתוך הרפרטואר של בינ"ה: סדר ט"ו בשבט מוסיקלי וסדנא לקראת חג השבועות.

טיולים שנתיים כל שכבה יוצאת לטיול המתאם לתכנית הלימודים ועונה על מטרות ערכיות מהכרת הארץ ואהבתה, טיפוח תחושת שייכות, מחויבות ואחריות לנוף, לטבע, לאדם, לחברה ולמדינת ישראל.

שכבהתאריךמקום הטיולנושאים לימודיים
 

חט"צ

 

 

23/4/2018

"מאחורי הדבש"-כפר חב"דהסביבה בה אנו חיים -חי, צומח, תהליכים בטבע.

 

 

ב'

 

 

8/1/2018

מקורות הירקוןבתי גידול טבעיים ומלאכותיים

השפעת האדם על תהליכים בטבע.

 

ג'

 

 

7/5/2018

נחל מערה, מערת התאומים ומערת הנטיפיםמבנה הצמח ושימושיו, מחזוריות, תהליכים בטבע.
 

ד'

 

 

12/2/2018

מכון איילון, נחל שורק וחוף פלמחיםהתיישבות,

שימור מול פיתוח, ים ומקורות מים.

 

ה'

 

 

6/11/2017

המושבה זכרון יעקב, בית אהרונסון, מחנה המעפילים ועתליתתהליכי פיתוח בידי האדם והטבע. סיפורי החלוציות בא"י.
ה'

 

 

 

5/03/2018ירושלים- מסע לעברה של ירושליםירושלים ‑ עבר והווה כבירה.
 

ו'

 

25-26/9/17טיול סובב כנרתיהדות ונצרות בעבר

תכנית לימודים נוספת – תל"ן

מטרת התל"ן לתת מענה מעבר לתכנית הלימודים הקיימת. התל"ן הבית ספרי נותן מענה ומפתח תחומים החשובים להתפתחות הילדים. התל"ן המרכזי – חינוך סביבתי, הינו חלק מהתפיסה הערכית והייחודיות של בית הספר, המקדם אורח חיים בריא. במסגרת הגנים הילדים מקבלים תל"ן ריתמוסיקה פעמיים בשבוע, חצי שעה כל מפגש. במסגרת כיתות א' – ה' הילדים מקבלים תל"ן בנושא קיימות, בדגש על ערכי הסביבה. במחצית הראשונה של השנה נתמקד בדיבביט שיעסוק בנושאים סביבתיים. בכיתה ו' – הילדים מקבלים תל"ן דמיון מדרך ושיאצו.

אמירים תכנית העשרה לתלמידים מצוינים. התכנית עוסקת בהרחבת אופקים, העמקה בלמידה, חקר בתכנים שאינם בתכנית הלימודים. הנושאים מגוונים ומועברים על ידי צוות מתוך מורות בית הספר. התכנית ממומנת על ידי האגף למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך. תוספת של חמש שעות שבועיות במערכת השעות לקבוצה, במשך שלוש שנים.

רובוטיקה קבוצה של עשרה תלמידים מכיתות ד' – ו', הלוקחת חלק בתחרות FLL. הקבוצה נבחרת בקפידה ומשתתפת בתחרות העירונית. המטרה לבנות רובוט מלגו שעונה על מספר דרישות לבצע פעולות התואמות את מטרות התחרות.

 מיזם "עיניים בדרכים" – בואו ניצור סביבה בטיחותית בכניסה לבית ספרנו !

בסוף שנה"ל תשס"ט אישרה הנהגת ההורים המוסדית את הפעלתו של מיזם "עיניים בדרכים", המתמקד בהתנהגויות בטיחותיות המתרחשות בקרבת ביה"ס. מהות המיזם:

א. איתור בעיות תשתית באזורים בהם מבוצעת העלאה והורדה של התלמידים ומתן פתרונות מעשיים וזולים ליישום, תוך מעורבות מלאה של הרשות המקומית, משרד החינוך, הנהלת ביה"ס, ההורים והתלמידים.

ב. גיוס הורים מתנדבים לבושי אפודים, שינחו כל בוקר העלאה והורדת תלמידים על פי החוק והנהלים.

ג. חינוך והסברה לבעלי רכבים ולתלמידים אשר יתבקשו לנהוג על פי החוק והנהלים.

במסגרת מיזם זה, הורים מתנדבים עומדים באזורי העלאת והורדת תלמידים ומסייעים ביצירת סביבה בטוחה. התלמידים והצוות דנים בהתנהגויות המצופות מהם בכניסה לביה"ס ומתבקשים לגלות אחריות אישית, מעורבות ומנהיגות חברתית.

בברכת שנת עשייה פורייה ומוצלחת,

מחנכות שכבת ה' – רוית כהן, שני בר יקר, שני לוי

 כיתות ו'

תכנית לימודים שנתית לכיתות ו' – תשע"ח

הציר המרכזי שנתמקד בו במהלך השנה בתחומי הלימוד השונים יהיה – "מנהיגות".

הנושא ילמד ויבוא לידי ביטוי בהיסטוריה ובמורשת א"י, בתנ"ך – שלמה המלך, אליהו הנביא ואלישע הנביא, באקטואליה ובחברה הילדים.

עברית-חינוך לשוני

מיומנויות הבעה, הבנת הנקרא ולשון יילמדו מתוך טקסטים כתובים וטקסטים אישיים.

נתמקד בכתיבה והבנה של טקסטים על פי דגמים: סיבה ותוצאה, הבעת עמדה, טענה ונימוק.

נרחיב את מיומנויות הסיכום שנלמדו בשנים הקודמות ונתמקד בסיכום מסנן.

נעבוד על  טקסטים שונים ונרחיב בסוגה ספרותית – הסיפור הקצר.

נעמיק את היכרותנו עם היוצרים אורי אורלב וגלילה רון פדר עמית.

 תנ"ך

נלמד את ספר יונה וספר "מלכים א"' ו"מלכים ב" ונתמקד בנושאים הבאים:

 1.      דמותו של שלמה במקרא – בניית בית המקדש.
 2.      אחדות ופילוג.
 3.      דמותו של אליהו הנביא בפולקלור, במקרא ובאומנות.
 4.      גלות וגאולה – הסיבות לחורבן.
 5.      שיבת ציון.

הלמידה תתרחש סביב נושאים, דילמות ורלוונטיות לאירועים המתרחשים בימינו.

 היסטוריה

בשנה זו נתמקד בשלושה נושאים עיקריים: מבוא להיסטוריה וציר הזמן, יון  ורומא.                                                                           נעבוד על מיומנויות ניתוח טקסט היסטורי ומיפויו.                                                                                                                       יוון העתיקה – אורח חיים, תרבות וחברה, דת פילוסופיה ואומנות,התרבות ההלניסטית.                                                          השלטון היווני בארץ ישראל – מרד המקבים, התפתחות מדינה חשמונאית וההשפעה ההלניסטית עליה.                                   האימפריה הרומית ויהודה, חברה ודת ביהודה – המרד הגדול והמרד האחרון (מרד בר-כוכבא).

כל הנושאים נלמדים במקביל ללמידה על ציר הזמן.

 גיאוגרפיה חזרה על מיומנויות מפה.

נושא מרכזי- הכרת ארץ ישראל מהיבטים גאוגרפיים.

צורות נוף, אוכלוסיה, כלכלה אזורים וכו'.

תרבות יהודית ישראלית התלמידים יעבדו עם הספר: "מפתחות לאחריות ומחויבות", המציע למידה והעמקה במשמעותו של "גיל מצוות" בעולם המשתנה בו אנו חיים, תוך בירור אישי של הלומדים לגבי הדרכים השונות בהן אחריות ומחויבות מתבטאות בחברה הישראלית בכלל ובזהות האישית בפרט. התכנית עוסקת בתכני יסוד בתרבות היהודית והישראלית – פרשת השבוע, מגילת העצמאות וכן בלוח השנה העברי – גלגל השנה.

מדע וטכנולוגיה

 1. אנרגיה: נעסוק בנושא "אנרגיה" תוך שימת דגש על סוגי אנרגיה, מקורות אנרגיה והשפעת השימושים באנרגיה על הפרט, על החברה ועל הסביבה. הפקה ושימושים, הפקת אנרגיה חשמלית בתחנות חשמל, שימושים באנרגיה חשמלית אנרגיה חשמלית   יתרונות השימוש באנרגיה חשמלית בחיי יומיום לעומת סוגי אנרגיה אחרים. הנזק הנגרם לסביבה בגלל הפקת אנרגיה  חשמלית מחומרי דלק.  פתרונות לצמצום הנזק הסביבתי, צריכת אנרגיה חשמלית.
 2. התלמידים ייחשפו ויתנסו בחקר המדעי ובחקר של פתרון בעיות נקיים יריד בית ספרי להצגת העבודות.
 3. אנרגיית קרינה- אור, הבדלים בין גופים מפיקי אור לבין גופים  מחזירי אור,  האור כמתקדם בקווים ישרים לכל הכיוונים האור כמתקדם בתוך חומרים שקופים ובריק   האור הלבן,  בליעת אור, החזרת אור
 4. מדעי החיים – הובלה באדם: הגוף כמערכת חשיבות הקשר בין מערכות בגוף, מערכת הדם חשיבותה, רכיביה והתאמתם לתפקודם דרכים לשמירה על בריאות מערכת הדם ועל הבריאות הכללית.
 5. מערכות  ותהליכים ביצורים חיים המגוון בטבע: בעלי חיים וסביבות חיים, אחידות ושוני בבעלי חיים מגוון סביבות חיים, חשיבות מגוון המינים בטבע. יחסי גומלין יצורים-סביבה. הסביבה כמספקת צרכים חיוניים לקיום יצורים. יחסי גומלין בין יצורים, התאמות צמחים ובעלי חיים לסביבתם, השפעת האדם על  יצורים ועל הסביבה.

 חינוך גופני הנושאים בהם נתמקד השנה הם:

כושר גופני, תוך כדי שימת דגש על מרכיבי כושר גופני סבולת לב ריאה, מהירות, זריזות , קואורדינציה וכו'; אתלטיקה קלה- ריצה קצרה, ריצה בינונית, ריצה ארוכה וקפיצה לרוחק; התעמלות קרקע ומכשירים- גלגל, עמידת ידיים ותרגיל קרקע תנועתי; משחקי כדור-  כדורסל, כדורעף, כדוריד ומשחקי נופש. תוכנית הלימודים משולבת בלימוד חשיבות התזונה ומערכת הנשימה, מערכת הדם וקידום הבריאות. כדי לשמור על בריאותנו ולהתעמל בהנאה, התלמידים מתבקשים להביא לשיעור את הציוד הבא: בקבוק מים, כובע, נעלי ספורט, מכנס ספורט קצר/ארוך (אימונית), חולצת בי"ס. בנות/בנים בעלי/ות שיער ארוך- יש לאסוף את השיער.

 מתמטיקה וגיאומטריה במהלך השנה נעסוק בנושאים הבאים:

א.     שברים: שבר כמנת חילוק, שברים על ישר המספרים, כפל שלם בשבר ובמספר מעורב, כפל וחילוק מספרים עשרוניים, חילוק שברים פשוטים.

ב.      אחוזים.

ג.       יחס.

ד.      מידות עשרוניות – מעבר בין יחידות אורך שונות.

ה.     קנה מידה.

ו.          מספרים ופעולות – הרחבה והעמקה.

ז.          חקר נתונים וניתוח סיכויים

ח.        גופים: הכרת הגופים, גופים משוכללים.

ט.        מדידות: מעגל ועיגול. חישובי נפחים.

 אנגלית לימוד אוצר המילים ומיומנויות האנגלית נעשה על ידי שימוש בסוגי טקסטים שונים, אליהם נחשפים התלמידים ומהם לומדים להסיק מסקנות ולהוציא מידע חשוב. סוגי הטקסטים: מכתב, שיר, כתבה, ריאיון, סיפור, קטע אינפורמטיבי, תפריט, כתבה במגזין, התמודדות עם UNSEENS ועוד…

 אמנות במסגרת שיעורי האמנות, ימשיכו הילדים לרכוש מיומנויות בתחומי האמנות השונים. יחשפו לחומרים נוספים ולטכניקות עבודה מורכבות יותר. תולדות האמנות תהיה הנושא המרכזי, כל ילד יבחר נושא מרכזי ויעמיק בו, כך שבסוף התהליך יגיש עבודת חקר בנושא. תינתן אפשרות לערוך הרצאה מול הכיתה.

 חינוך חברתי- כישורים ומיומנויות חברתיות חינוך לערכים וטיפוח מיומנויות חברתיות הינם מתפקידיו המרכזיים והחשובים של ביה"ס.במסגרת החינוך החברתי נשלב שתי תוכניות לימודים: תכנית מפתח הל"ב ותוכנית כישורי חיים.

תוכנית מפתח הל"ב (החינוך לחיים בחברה) – התוכנית עוסקת בקשרי פרט-קבוצה במעגל החיים הבית ספרי,הלאומי והקהילתי. התלמידים ילמדו ערכים והתנהגות חברתית בצורה חוויתית.

כישורי חיים – כישורי חיים היא תוכנית התפתחותית הפועלת לפיתוח כשירות רגשית-חברתית של התלמידים ולחיזוק יכולתם להתמודד עם מצבי חיים שונים. הכוונה לכישורים נרכשים שאותם ניתן ללמוד ובהם ניתן להתאמן.

ההנחה המרכזית המונחת בבסיס התוכנית טוענת כי למידה רגשית-חברתית מהווה תנאי בסיסי לקיומה של הלמידה, משלימה אותה ומאפשרת שיפור הרווחה הנפשית של התלמידים. התוכנית כוללת נושאים הקשורים בהתפתחות ובמניעה, כגון: תקשורת וחברות, וויסות רגשות, מעברים ושינויים, התמודדות במצבי לחץ, סיכון ומשבר.

פעילויות בית ספריות

הפעלות מסובסדות – בינ"ה

פעילות העשרה מסובסדת במסגרת המקצוע תרבות יהודית ישראלית עם בינ"ה – בית היוצר לנשמת האומה (חיים נחמן ביאליק). בינה הוקמה בראשית שנת 1996, כמה חודשים אחרי רצח רבין, כיוזמה של אנשי רוח וחינוך בתנועה הקיבוצית ומחוצה לה מתוך כוונה לעשות מעשה של חיבור ותיקון. חיבור החברה הישראלית החילונית למקורות התרבות היהודית, בדגש על עבודה עם צעירים. תיקון האדם, תיקון החברה ותיקון העולם בדרך של צמצום פערים, עשייה חברתית וחתירה לצדק חברתי – ברוח היהדות והמעשה הציוני בראשיתו. בינה פועלת במסגרת “מרחבים” חברה לתועלת הציבור מיסודה של התנועה הקיבוצית, ובתמיכת קרן פוזן. צוות בית הספר בחר עבור כיתות ו' שתי פעילויות סביב חג הפסח, מתוך הרפרטואר של בינ"ה:  סדנת ארבעת האחים וסדר מוסיקלי.

 טיולים שנתיים כל שכבה יוצאת לטיול המתאם לתכנית הלימודים ועונה על מטרות ערכיות מהכרת הארץ ואהבתה, טיפוח תחושת שייכות, מחויבות ואחריות לנוף, לטבע, לאדם, לחברה ולמדינת ישראל.

שכבהתאריךמקום הטיולנושאים לימודיים
 

חט"צ

 

 

23/4/2018

"מאחורי הדבש"-כפר חב"דהסביבה בה אנו חיים -חי, צומח, תהליכים בטבע.

 

 

ב'

 

 

8/1/2018

מקורות הירקוןבתי גידול טבעיים ומלאכותיים

השפעת האדם על תהליכים בטבע.

 

ג'

 

 

7/5/2018

נחל מערה, מערת התאומים ומערת הנטיפיםמבנה הצמח ושימושיו, מחזוריות, תהליכים בטבע.
 

ד'

 

 

12/2/2018

מכון איילון, נחל שורק וחוף פלמחיםהתיישבות,

שימור מול פיתוח, ים ומקורות מים.

 

ה'

 

 

6/11/2017

המושבה זכרון יעקב, בית אהרונסון, מחנה המעפילים ועתליתתהליכי פיתוח בידי האדם והטבע. סיפורי החלוציות בא"י.
ה'

 

 

 

5/03/2018ירושלים- מסע לעברה של ירושליםירושלים ‑ עבר והווה כבירה.
 

ו'

 

25-26/9/17טיול סובב כנרתיהדות ונצרות בעבר

 

 תכנית לימודים נוספת – תל"ן

מטרת התל"ן לתת מענה מעבר לתכנית הלימודים הקיימת. התל"ן הבית ספרי נותן מענה ומפתח תחומים החשובים להתפתחות הילדים. התל"ן המרכזי – חינוך סביבתי, הינו חלק מהתפיסה הערכית והייחודיות של בית הספר, המקדם אורח חיים בריא. במסגרת הגנים הילדים מקבלים תל"ן ריתמוסיקה פעמיים בשבוע, חצי שעה כל מפגש. במסגרת כיתות א' – ה' הילדים מקבלים תל"ן בנושא קיימות, בדגש על ערכי הסביבה. בכיתה ו' – הילדים מקבלים תל"ן דמיון מדרך ושיאצו. התלמידים ימשיכו ליישם את  החינוך לבריאות והחינוך לקיימות- ערכי חינוך סביבתי תוך שותפות במועצה הירוקה ובתוכנית של שגרירי בריאות. תלמידי כיתות ו' יהיו שותפים פעילים בהפעלת פעילויות קהילתיות בנושא.

אמירים תכנית העשרה לתלמידים מצוינים. התכנית עוסקת בהרחבת אופקים, העמקה בלמידה, חקר בתכנים שאינם בתכנית הלימודים. הנושאים מגוונים ומועברים על ידי צוות מתוך מורות בית הספר. התכנית ממומנת על ידי האגף למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך. תוספת של חמש שעות שבועיות במערכת השעות לקבוצה, במשך שלוש שנים.

רובוטיקה קבוצה של עשרה תלמידים מכיתות ד' – ו', הלוקחת חלק בתחרות FLL. הקבוצה נבחרת בקפידה ומשתתפת בתחרות העירונית. המטרה לבנות רובוט מלגו שעונה על מספר דרישות לבצע פעולות התואמות את מטרות התחרות.

 מיזם "עיניים בדרכים" – בואו ניצור סביבה בטיחותית בכניסה לבית ספרנו !

בסוף שנה"ל תשס"ט אישרה הנהגת ההורים המוסדית את הפעלתו של מיזם "עיניים בדרכים", המתמקד בהתנהגויות בטיחותיות המתרחשות בקרבת ביה"ס. מהות המיזם:             

א. איתור בעיות תשתית באזורים בהם מבוצעת העלאה והורדה של התלמידים ומתן פתרונות מעשיים וזולים ליישום, תוך מעורבות מלאה של הרשות המקומית, משרד החינוך, הנהלת ביה"ס, ההורים והתלמידים.

ב. גיוס הורים מתנדבים לבושי אפודים, שינחו כל בוקר העלאה והורדת תלמידים על פי החוק והנהלים.

ג. חינוך והסברה לבעלי רכבים ולתלמידים אשר יתבקשו לנהוג על פי החוק והנהלים.

במסגרת מיזם זה, הורים מתנדבים עומדים באזורי העלאת והורדת תלמידים ומסייעים ביצירת סביבה בטוחה. התלמידים והצוות דנים בהתנהגויות המצופות מהם בכניסה לביה"ס ומתבקשים לגלות אחריות אישית, מעורבות ומנהיגות חברתית.

בברכת שנת עשייה פורייה ומוצלחת !

מחנכות ו' –  גלית גביזון, בתי עובדיה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות