תרבות באופק

 

מטה סל תרבות ארצי מפתח ומפעיל תכנית חינוכית לצפייה מושכלת באמנות. 
מטרת התכנית להכשיר תלמיד שיהיה שוחר אמנות איכותית בחייו הבוגרים. 
התכנית משולבת במערכת החינוך הפורמלי מגני הילדים ועד כיתות י"ב. 

מדינת ישראל היא חלוצה בהכללת תחום זה במערכת החינוך הפורמלי הכלל-ארצי; זאת, מתוך הכרה בתרומת האמנות ליחיד ולחברה.
 התכנית משותפת למשרד החינוך, לחברה למתנ"סים ולרשויות המקומיות:
• משרד החינוך יזם את סל תרבות ארצי כתכנית מובילה בחינוך לאמנות. הוא מתקצב   אותה ועושה להחלתה על כלל אוכלוסיית התלמידים בישראל.
• החברה למתנ"סים אחראית על סל תרבות ארצי, ומהווה מסגרת ארגונית עבורו.  
• הרשויות המקומיות אחראיות למימוש התכנית בתחום שיפוטן, ושותפות לביצועה.
• מטה הסל פועל למימוש יעדי התכנית ברמה החינוכית, הארגונית והמנהלית. המטה בונה ומקיים מערך של תמיכה מקצועית ובקרות.

 

עיקרי התכנית: 
• צפיית התלמידים במופעי אמנות בתחומים שונים מדי שנה, באופן מדורג ובתכנון רב-שנתי. 
• קיום פעילות חינוכית נלווית למופע, כולל הכנה מראש, ועיבוד הרשמים אחרי הצפייה.  
• קיום המופעים בשעות הלימודים, כדי להבטיח נוכחות מרבית של התלמידים.

תכנית סל תרבות – תשע''ז

שינוי גודל גופנים
ניגודיות