"עיניים בדרכים" – נשק וסע בבטחה

עיניים בדרכים

הארגון זיהה בעיה בטיחותית בסמוך למוסדות חינוך ופיתח מודל לשיפור התנהגות ההורים והילדים.  דוגמאות להתנהגות הורים

המודל מטפל בפן התשתיתי אך בעיקר בפן ההתנהגותי. הקצאת מקום להעלאה והורדת תלמידים בסמוך לשער המוסד החינוכי ובו בעת שינוי בדפוסי ההתנהגות של הורים ותלמידים, בשיתוף פעולה עם הנהלת ביה"ס והרשות המקומית.

רובנו עדים להתנהגות פרועה, ובמקרים רבים בלתי חוקית, של הורים בעת הורדת והעלאת תלמידים ליד מוסדות חינוך. כל יום שילדינו יוצאים בלא פגע – נס הוא.

התנהגות זו מהווה דוגמא אישית וחינוכית שלילית ביותר לילדים שהם אזרחי ונהגי העתיד. 

ניתן לשער את המתחולל בנפשו של ילד כאשר בין כתלי בית הספר נלמדים תכנים חיוביים בנושאי הבטיחות בדרכים ולעומת זאת המציאות בה מתנהגים הוריו, על פי רוב במגמה הפוכה למגמת החומר הנלמד.

יישום מודל זה נעשה בשיתוף מוסדות חינוך, תלמידים והוריהם, הרשות המקומית, משטרת ישראל והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים במשרד התחבורה.

מהות המודל:

·    איתור הבעיות באזורים בהם מבוצעת העלאה והורדת התלמידים.

·    מתן פתרונות מעשיים וזולים ליישום, תוך מעורבות מלאה של הרשות המקומית, משרד החינוך, הנהלת ביה"ס, ההורים והתלמידים.

·    גיבוש נהלים להעלאה והורדת תלמידים בסמוך למוסד החינוכי וכללי התנהגות נכונים בנסיעה אל ומהמוסד.

·    גיוס הורים ותלמידים מתנדבים לבושי אפודים, שינחו העלאה והורדת תלמידים על פי החוק והנהלים שגובשו ע"י הגורמים שצוינו מעלה.

·    חינוך והסברה לבעלי רכבים "עבריינים" אשר יתבקשו לנהוג על פי החוק והנהלים.

במקרים קיצוניים, נהגים הממשיכים לבצע עבירות תנועה ידווחו לאתר "עיניים בדרכים" להמשך טיפול אכיפתי.

הארגון פועל לגייס את ההורים והתלמידים לפעול כנאמני "עיניים בדרכים" על מנת שינהגו כחוק ובצורה בטוחה. כמו כן מנחים המתנדבים הורים ותלמידים המגיעים לבתי הספר כיצד לנהוג בצורה נכונה ובטוחה. במקרה הצורך מתעדים המתנדבים כלי רכב בעת ביצוע עבירות תנועה. תיעוד עבירות תנועה עם דגש על סמיכות למוסדות חינוך מתבצע בכל רחבי הארץ.

המגמה היא לבטל את המוסכמה הרווחת בציבור, ובמיוחד בקרב בני הנוער, שדיווח הוא הלשנה. אנו פועלים להביא את הציבור הרחב להכרה שדיווח על עבירת תנועה מבעוד מועד עשויה למנוע אסון והוא למעשה הצלה ולכן מרכז הדיווח נקרא מצילון ולא מלשינון.

תורנות עיניים בדרכים תשע''ז

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות